Home

Číslo 4

 

Joan Halifaxová
Tělo po smrti

Metody, jak se postarat o tělo po smrti, se v různých kulturách různí. Pokusila jsem se sepsat jakési základní pravidla pramenící z mé zkušenosti buddhistky a terapeutky, která pomáhá lidem umírat.

 

Ihned po smrti

Udržujte kolem mrtvého těla atmosféru klidu.  Je-li to možné, nehýbejte s tělem, nedotýkejte se ho okamžitě po smrti. Je-li to nezbytné, dotýkejte se těla velmi jemně.

Modlete se za klid a svobodu pro toho, kdo umřel. Je-li to vhodné, přečtěte nějaký svatý text nebo uspořádejte nějaký rituál pro mrtvé.

 

Před rigor mortis

Protože rigor mortis nastane asi až za dvě hodiny, máte dost času abyste tělo omyli a oblékli. Mělo by se to udělat v atmosféře soukromí a respektu členové rodiny, nebo přátelé. Před smrtí nebo těsně po ní se umírající osoba často znečistí (pomočí, pokálí, pozvrací). Je tedy dobré tělo omýt houbou ve směsi vody s aromatickými bylinkami (něco jako jógi čaj) a několika kapkami alkoholu (aby se uzavřely póry). Do konečníku umístěte kousek bavlny, podobně upravte penis nebo vagínu.  Vyčistěte zuby a ústa. Neodstraňujte zubní protézu, protože pak byste ji už, po rigor mortis, nemuseli nasadit zpátky. Někdy proběhnou některými svaly na končetinách nebo na obličeji spasmy.

Pozorně tělo oblečte a umístěte, dříve než ztuhne. Oblečení by mělo být lehké, tělo by se nemělo přikrývat lůžkovinami. Mělo by zůstat co nejchladnější. Někdy může pomoci i větrák, ventilace, klimatizace nebo otevřené okno.

Po smrti často zůstanou oči otevřené. Přejete-li si, můžete jemně přetáhnout víčka a případně je páskou upevnit.Ústa zůstanou otevřená. Můžete je zavřít pomocí šátku kolem hlavy. Poslední místo na těle. Které zůstává teplé, je srdce. Zůstává-li srdce stále teplé, pozorně si všímejte, co se kolem těla děje. Buddhistická tradice říká, že takové teplo vydávají těla lidí, kteří měli v době smrti kvality osvícení.

 

Co dělat s tělem

I když můžete mít dojem, že nechávat tělo po smrti doma není zdravé, nic přímo nebezpečného na tom není.  Zacházejte s mrtvým tělem tak, jak byste zacházeli s živým, a dodržujte tytéž hygienické zásady, zvláště zemřel-li ten člověk na přenosnou nemoc. Úmrtní list musí podepsat lékař. Obvykle lidé upraví tělo a teprve potom zavolají lékaře. Pohřební služba také přijde brzy po zavolání. Budete-li tedy chtít tělo nechat nějakou dobu v klidu, se zavoláním profesionálů počkejte. Nezapomeňte z těla sundat všechny klenoty (můžete je později umístit na tělo, pokud si to budete přát).

Na většině míst v USA mohou pak členové rodiny nebo náboženské skupiny uspořádat a vést pohřební rituál. Pokud chcete tělo pohřbít sami, musíte mít vyplněné kremační dokumenty.

Nenabalzamované tělo by mělo být pohřbeno nebo zpopelněno v průběhu několika dní, aby se tak zabránilo rozmnožení baktérií nad únosnou mez. Na rozdíl od předpokladů většiny patologů, balzamování není nutné, dokud je tělo stále ve svém tvaru, ačkoliv některé státy vyžadují, aby v období mezi 24 a 48 hodinami po smrti bylo tělo umístěno do mrazicího boxu. Pamatujte, že balzamování nedokáže tělo sterilizovat. Chemikálie, používané při balzamovacím procesu, jsou jedovaté a musí se s nimi zacházet jako s jedy.

Na mnoha místech USA je dovoleno pohřbít rodinného příslušníka na vlastním pozemku. V tom případě mějte na paměti, že potenciální příští vlastník půdy může chtít hrob přemístit nebo nedovolí hrob navštěvovat.

Nejdůležitější ze všeho ale je vyplnit přání zemřelého.


Home
Cesta vědy | Lidé se zážitkem na prahu smrti | Duchovní život rostlin | Smrt a umírání | Hudebně posvátná asistence v umírání | Vize | Vědec a šaman | Banka s duší | Zpátky na zahrádku | Zvuková rezonance | Tělo po smrti | Joan Halifaxová a její róba | Léčivá síla hudby | Vibroakustika | Teorie Velkého Zvuku | Harmonický zpěv | Hudba čaker | Kousky skládačky | O smrti a umírání | Smrt, znovuzrození a síla phowy | Rostliny reagují | Setkání s Castanedou | Budoucnost vědomí
Hranice mysli | Uctívání předků