Home

Číslo 4

 

Errol Weiner
Budoucnost vědomí

Kdy a jak jsi se změnil? Kdy začal tvůj zájem o duchovní témata?

Errol: Skutečný zájem začal před sedmadvaceti lety v Jižní Africe. Já jsem totiž byl nefalšovaný hippie 60. let. Cestoval jsem po celém světě, užíval květinové svobody, a v Londýně jsem narazil na knihu, která mi poprvé v mém životě ukázala, že existuje i něco jiného než co jsem dosud znal: duchovnost. Byl to Jóganandův Životopis jógína. To byl jeden z těch momentů, které mne převrátily. Pak jsem v Jižní Africe pokal žáka Jóganandy a asi pět let jsem s ním cvičil jógu. Tak začala má duchovní cesta. Po pěti letech jsem ale zjistil, že tahle "východní" cesta je pro většinu nás zápaďanů přece jen trochu z ruky a tak jsem se začal zabývat západními duchovními tradicemi.

 

Jak k tomu došlo?

Errol: Učil jsem v té době jógu. Hatha jógu, rádža jógu, integrální jógu. Vždy po cvičení se lidé ptali na různé věci.  A mně docházelo víc a víc, že ti lidé vlastně odpovědi na své otázky stejně už znají. Že tam vůbec nemusím být. Že ten tak starý vztah učitel - žák už není potřeba. A jak jsem tak seděl, přede mnou mých dvacet pět žáků, najednou jsem se zvedl a uprostřed lekce odešel. To mi bylo 25 let. Rozhodl jsem se, že budu ve smyslu západních esoterických tradic hledat svého duchovního učitele sám v sobě.

 

Kdo a jak tě ovlivnil potom?

Errol: Dva roky jsem ještě hledal něco konkrétnějšího, a potom jsem se stal asi tak na šest měsíců členem první New Age komunity v Jižní Africe. A tam jsem se dočetl o Findhornu. Hned jsem věděl, že to je to, co chci zkusit. Natrvalo jsem opustil Jižní Afriku a odejel jsem do Findhornu. Tam jsem pobýval mezi roky 1977 a 1979 a tam to všechno teprve skutečně začalo. Všechno, co dnes dělám, je ve své počáteční fázi nějak spojeno s Findhornem.

 

Co bylo ve Findhornu jiné než v ostatních duchovních centrech a komunitách?

Errol: Říká se, že doba Vodnáře přinese sedm hlavních mystických škol a ty se budou manifestovat v sedmi duchovních centrech umístěných po celé planetě. Z tohoto pohledu Findhorn není obyčejné duchovní centrum, ale něco víc. A co je nejdůležitější, ve Findhornu se všechno dělá za pomoci skupinové energie. Ve Findhornu existují pracovní skupiny, meditativní skupiny, skupiny lidí, kteří spolu žili nebo žijí, protože tam se dlouho bydlelo jen v karavanech, všechno to bylo o skupinové energii. Člověk  tak mohl zažít skupinovou citlivost, pracovat na individuální úrovni v závislosti na úrovni kolektivní. Ta kultivace skupinového vědomí je něco, co bude již brzy důležité pro celou planetu. Do Findhornu přijížděli od roku 1962 lidé všech věkových skupin z celého světa, takže výsledkem byla jakási syntéza nejrůznějších planetárních duchovních vlivů. To také bylo to, co Findhorn odlišovalo od ostatních vnějškově podobných hnutí a komunit.

A druhým důvodem, proč se Findhorn nerozpadl jako jiná centra, je jeho duchovnost. Všechno bylo založeno na duchovním principu.

 

Nebylo součástí úspěchu Findhornu také to obrovské pracovní vzepětí, vynaložené do vybudování prakticky všeho od úplného počátku? Tam přece byla původně jen pustá a velmi nehostinná zem.

Errol: Samozřejmě. Všechno ve Findhornu si vybudovali jeho obyvatelé sami. Ono skupinové vědomí samozřejmě pomohl vytvořit také právě pracovní aspekt.

 

Proč jsi po roce 1989 začal se svou ženou Immogen, aromaterapeutkou a léčitelkou, intenzívně cestovat po zemích bývalého východního bloku?

Errol: S Immogen jsme začali spolupracovat v roce 1981. Sedm let jsme svou práci dělali v západní Evropě, v Anglii a v Africe. Jenže když jsme pak v roce 1989 viděli v televizních přenosech, co se děje ve východní Evropě, hned jsme věděli, že tam musíme jet. Založili jsme tedy koordinační skupinu propojující východ a západ a od října roku 1990, kdy jsme se v Praze setkali s tebou a Borisem Davidem, pracujeme ve východní Evropě. Tehdy jsme také pomohli zorganizovat skupinový zájezd Čechů do Findhornu, a je symbolické, že dnes, po sedmi letech, kdy tu svým způsobem končíme, organizujeme po sedmi letech v květnu druhý zájezd do Findhornu.

 

S jakým poselstvím jste tehdy přijeli?

Errol: Poselství? Naše práce měla tři aspekty. Za prvé jsme chtěli zdejším lidem pomoci pochopit, co to je duše. Skutečná duchovnost. Chtěli jsme zprostředkovat nejen obvyklé abstraktní teoretické diskuse, ale přímé napojení na individuální i skupinovou duchovnost pomocí nejrůznějších západních esoterických metod. Učili jsme lidi meditační techniky a různé metody, jak se napojit na duši. Na duši individuální, kolektivní a také na duši celého lidstva. Za druhé jsme učili, jak pracovat ve skupinách. To bylo obzvláště tady velmi těžké, protože po zkušenostech z komunistickým režimem, kdy jakákoliv svobodná skupinová práce byla pronásledována, tady lidé o skutečné skupinové energii moc nevěděli. Což byl jeden z komunistických paradoxů. Dodneška zjišťujeme, že právě tohle je tady u Vás to nejobtížnější. Za třetí jsme učili lidi propojovat se do různých sítí, aby nepracovali izolovaně, jen v Praze nebo jinde, ale aby se propojili s podobně uvažujícími lidmi nejen po celé České Republice, ale i na Slovensku, v Bulharsku, Rusku, a samozřejmě s lidmi v Anglii, Americe atd. Zorganizovali jsme tři celosvětová setkání East West, první se uskutečnilo tady u vás v roce 1991, druhé v roce 1993 v Bulharsku a třetí loni v březnu opět v Praze. Vždy přijela celá řada lidí skutečně z celého světa.

Samozřejmě, součástí našeho poselství byly vždy cesty k osobní transformaci jednotlivých lidí. I to se ukázalo být dosti obtížné, protože když už se někdo odvážil ke kontaktu se světlem své osobnosti a duše, o něco později se již bál kontaktovat se také se svým stínem. V tom pokračujeme neustále. Pomáháme lidem zjistit a trénovat metody, jak poznat sebe sama, jak na sobě pracovat.

 

Jakým metodami? Dala by se vaše metoda nazvat jakousi verzí astrologie?

Errol: To ani ne. Je to ale problém. Většina lidí, když se o mně zmiňuje, říká: "Potkal jsem Errola, toho astrologa." Jenže já nejsem astrolog a Immogen není léčitelka, i když se to tak může zdát. Naše metody jsou nejrůznějšího druhu, některé jsem již zmínil, plus životní zkušenosti. Především jsme žili tak, jak žijete vy. Spali jsme na úzkých postelích a jedli to co jíte vy, honoráře jsme si brali ve vašich penězích a ve vašich cenových relacích. První roky jsme dokonce neúčtovali sami za sebe vůbec nic. Takže to všechno byl vzájemně propojený výukový proces.

Samozřejmě, že jsem dělal nativní horoskopy, udělal jsem jich hezkých pár tisíc, ale především jsem lidi učil různým esoterických tradicím. To vše ale byly jednotlivé kousky skládačky. Astrologie je jen jednou částí procesu. Poslední dva roky pracujeme hlavně formou astrologického dramatu. Používáme mytologie, astrologie, vyrábíme kostýmy, a vše samozřejmě probíhá ve skupině, takže se lidé hodně naučí také o skupinové energii. Jedna taková skupina je v Liberci, jiná v Bratislavě, menší skupina pracuje v Praze. To je jakýsi základ naší práce, skupinové drama.

Jde o zkušenost. Je to jako když jsme před lety lidem tady navrhli, že by mohli jet na týden do Findhornu. Říkali, že to nejde, kde by na to vzali peníze, jak by se tam dostali atd. atd. Nakonec jel plný autobus Čechů až do Finhornu a zpátky a byl to takový malý zázrak, ale uskutečnil se.

 

Při práci na nativních horoskopech odkrýváš hlubší a hlubší vrstvy zájemce o horoskop. Jak hluboko zacházíš?

Errol: Musíš jít jen tak hluboko, jak snese člověk, se kterým mluvíš. To je jeden z hlavních rozdílů mezi esoterní a tradiční astrologií. Když bys za mnou přišel, abych ti udělal horoskop, nejprve bych s tebou tak deset minut jen tak mluvil, abych zjistil, co jsi zač, a jaká je úroveň tvého pochopení reality. Stane se, že za mnou přijdou lidé, kteří netuší o duchovnosti zhola nic. Těm si nemohu dovolit říci příliš mnoho. Přesto každému říkám trochu víc, než by si zasloužili, a pak je potkávám za tři měsíce, nebo tři roky, a oni mi říkají, no tenkrát jsem nechápal, co říkáš, ale teď už to vím. Oni totiž mají pásky, a za nějakou dobu, když to opět poslouchají, už tomu rozumí.

Nativní horoskop je studnicí informací o člověku. Včetně účelu, smyslu jeho života, a cestě k tomu vedoucí. Co má tenhle člověk na tomto světě vykonat? To je také to, o co se i já zajímám nejvíc. Jaké konflikty toho člověka čekají? Do jaké míry jeho dosavadní život odpovídal tomu, co měl vykonat? Jaký druh transformace na něho čeká a co pro ni dosud udělal?

Je zajímavé lidi po nějaké době potkat a vidět, že to, co jsem jim jaksi předpovídal, se vyplnilo. Největší radost ale mám vždy, když zjistím, že jsou integrovanější, klidnější, vyrovnanější. Když jsem jim to tehdy říkal, nevěřili. Někdy jsou to změny velmi obtížné, ale i přes ty lidé projdou.

 

Dělal jsi někdy horoskopy pro celé státy?

Errol: Ale ano. Dělal jsem horoskopy i pro Českou a Slovenskou republiku. Duši "nové" České republiky ale i Slovenska ovládají Váhy, takže je velmi důležité toto znamení pochopit. Všichni Češi a Slováci, kteří jsou ve spojení se svou duší, jsou automaticky ve spojení s duší Vah a s jejím účelem, neboť národní duše je jakási zastřešující duchovní přítomnost všech duší, které jsou v jejím dosahu. Klíčovým slovem pro duši Vah je "Volím si (na tomto slově je důraz) cestu, která vede mezi dvěma velkými liniemi Síly (násilí)." Tyto dvě  velké linie představují "Ducha a Hmotu" a úkolem Vah proto je "kráčet mezi nimi a sjednotit protiklady" (Ducha a Hmoty, Východu a Západu, Mužského a Ženského principu, Vnitřního a Vnějšího). Bylo by možná rovněž zajímavé si všimnout, že Váhy vládnou energii Peněz (zákon potřeby a jejího uspokojování), Sexu (zákon přitahování a vztahů a Zákona (zákon příčiny a následku) a že jsou tudíž znamením "dosažení dynamické rovnováhy mezi protiklady". To je tedy smyslem a cestou Duše obou zemí a jejich obyvatel. Nižším klíčovým slovem Vah je "nechť je vykonána volba", a proto největším problémem, který před Vahami stojí, je právě problém "volby". Pro Váhy (ať už se jedná o jednotlivce  či národy), je velkým problémem učinit konečné rozhodnutí, protože volba jedné eventuality (na základě racionálního myšlení) je ve zdánlivém rozporu s eventualitou druhou. Nad symbolem Vah však stojí žena se zavázanýma očima, která drží meč. To symbolizuje skutečnost, že "správnou volbou" je nikoliv lpění na nižší racionální mysli a jejím dvojakém myšlení (Váhy), nýbrž cesta vyšší, intuitivní mysli a její božské Vůle (meč ženské intuice). Tuto "správnou volbu" je nutno udělat rychle("mávnutím meče") a právě zde dělají Váhy chybu, protože maří čas a myslí příliš racionálně. Je třeba méně přemýšlet a více se dát vést intuicí. Váhy mají rovněž tendenci vyhýbat se konfliktu, poněvadž touží po "klidu, míru a harmonii", avšak skutečný mír, láska, harmonie a rovnováha neexistují bez konfliktu, boje, úsilí a usilovné práce. Proto Váhy často přenechávají moc nad sebou druhým (guruům, modlám, organizacím). Je totiž mnohem snazší přenechat tvrdou práci, konflikty, hádky a zápasy (ale i úspěchy) druhým. Onen vnitřní konflikt však nezmizí, neboť nižší a vyšší mysl jsou v neustálém boji o nadvládu (proto konflikt "volby"). Celkovou vládnoucí planetou Vah je Saturn, a Saturn vládne "osobní zodpovědnosti a povinnosti" plus "zápasům, úsilí a tvrdé práci", které je třeba podstoupit, aby člověk dosáhl úspěchu ve své životní práci a svých cílech. Češi a Slováci se tedy musí rozhodnout, zda si přejí žít jako otroci či jako svobodní lidé. Aby byl člověk opravdu svobodný, musí přijmout zodpovědnost za svůj vlastní vývoj (jako jednotlivec, v partnerství, ve skupině a samozřejmě i jako národ).

Novým Slunečním znamením obou zemí je Kozoroh (1. ledna 1993), který vládne osobnosti a jejímu vyjádření. Kozoroh vyžaduje, aby do fyzických, materiálních infrastruktur společnosti pronikl Duch, neboť "hmota je vyjádřeným Duchem". Ale nižší formy vyjádření Kozoroha jsou velmi hrubé a nenasytné (hrabivost, korupce, prostituce - prodávání vlastního já, atd.). Nižším klíčovým slovem Kozoroha je "Nechť vládne ambice, přesto ať dveře zůstanou široké". Jinými slovy, pokud vládnou ambice ega, nemůže člověk vstoupit do dveří duchovní iniciace či skutečné svobody. Je tedy nutné "vnést duchovní smysl a osvícení" do řádné, organizované, strukturované a praktické činnosti. Váhy (vzdušné znamení) mohou mít sklon k "intelektualizování" pravdy a tudíž ji "drží ve vzduchu", zatímco Kozoroh má potřebu ztělesnit a vyjádřit pravdu v materiálním světě. Třetí paprsek "tvůrčí inteligence" bude mít v tomto smyslu silný vliv, protože vládne Vahám, Kozorohu a Saturnovi (vládce Kozoroha a rovněž celkový vládce Vah). Lidé proto musí používat svou "tvůrčí inteligenci" či schopnost vyššího tvůrčího myšlení, aby se "vmysleli do světa myšlenek" a "dali těmto myšlenkám tvůrčí organizovanou formu". Je třeba aktivovat onu svobodně přemýšlející vyšší mysl.

Tyto "myšlenky" Vah budou spojeny s novými způsoby chápání, vztahu, rozvíjení a vyjádření energie peněž (a také práce), sexu (vztah, partnerství, manželství), zákona (příčina a následek, vývoj). Silný vliv bude mít rovněž energie sedmého paprsku, jelikož vládce Duše Vah je Uran (7. paprsek), a tento paprsek ovládá syntézu ducha a hmoty, dále esoterické učení, rituály a obřady, rytmický život a nové typy organizací. Z tohoto důvodu jsou velmi důležitá posvátná dramata, rituály a obřady jako vyjádření sedmého paprsku. Myslím, že Češi a Slováci jsou (nebo by si měli být) velmi dobře vědomi toho, že v jejich zemích dochází k častému experimentování v oblasti partnerství, což samozřejmě zahrnuje i experimentování v oblasti sexuální. Děje se to v důsledku vlivu Vah. Hlubším smyslem (Uranským) veškerého tohoto experimentování je objevit novou formu vztahů a partnerství, která by měla větší význam a která by integrovala duchovní a materiální aspekty života.

 

Máš ponětí, proč astrologie funguje?

Errol: Je to věda o energii. Na astrologické úrovni existuje spousta rozumných teorií. A z hlediska energie? My dnes začínáme žít ve znamení Vodnáře, což je velké pole energie. Ty jsi také pole energie, i když mnohem menší než energetické pole Vodnáře. A všude kolem se prolínají různá energetická pole, přičemž některým můžeme říkat "inteligence". Člověk má energetická pole menšího řádu fixována do tzv. čaker. Měl by se tedy snažit naučit se s těmito energetickými poli, ve svém zájmu, pracovat. I energetické pole celého člověka je pak součástí dalších polí, a pak záleží na tom, jak je to či ono pole silné. Tvé pole může ovlivňovat půl metru kolem tebe, nebo pět metrů, nebo ještě víc, a energetické pole člověka jako byl Gándhí, ovlivnilo celou Indii.

Energetické pole člověka pak zahrnuje všechno, co dělá, co se naučil, na co myslí, co jí atd. atd. Měl by být natolik citlivý, že si uvědomuje působení jiných energetických polí jiných lidí, ale i jiné doby. Češi by se teď tedy měli soustřeďovat na energii Vah a naučit se vytvořit rovnováhu mezi světem hmoty a světem duše a sloužit pak jako spojovací článek mezi východem a západem, mezi socialismem a kapitalismem atd.

 

Zjednodušeně řečeno, když je člověk citlivý a vnímá proudy energií, pak mu stačí v pravý čas vstoupit do toho správného proudu a pak už se vlastně jenom veze. To je když chce něco teď a hned, nebo se naopak bojí cokoliv udělat, musí bojovat s proudem a má problémy.

Errol: Ano. To je problém ega. Ego umí jen bojovat. Ego se nechce změnit. Jakýkoliv proud je proud změny. Rozšiřuje vědomí, vztahy, znalosti. Ego ale pokaždé, když má projít jakoukoliv změnou, bojuje. Chce zůstat ve svých omezeních. Ego tedy neustále vytváří zdroje utrpení. Jakmile člověk duševně dozraje, pak už ví, kdo je on a co je ego, a dokáže se vyhnout utrpení.

 

Dá se takto uvažovat i v měřítku celých civilizací? Vzestupy a pády říší?

Errol: Ano, dá. Podle esoterických tradic existovaly a existují různé rasy. I lidstvo samo je vlastně takovou velkou entitou, která neustále rozšiřuje své "vědomí". Vše je změna, pohyb, vývoj. Lidé někdy uvažují, jaké by to bylo, kdyby se nerozpadla Římská říše, ale neuvědomují si, že v tom případě by Evropané většinou obývali stále ještě jeskyně. I ty největší civilizace se nemohly nezměnit.

 

Terrence McKenna tvrdí, že drogy urychlily vývoj člověka. Máš také takový dojem?

Errol: Určitě. Přinejmenším urychlily vývoj můj a mé generace, že?

 

Jak se ti líbí Keplerův koncept Harmonia Mundi, tedy představa, že vše ve vesmíru je vlastně hudba, a vše se řídí stejnými harmonickými zákony jako hudba?

Errol: Naprosto souhlasím. Existuje teorie, že vše ve vesmíru je řízeno sedmi paprsky a každý má svůj zvuk a barvu. Vše, od atomů po tkáně a naše čakry, je ovládáno jedním ze sedmi paprsků. Cílem esoterních snah je pak pochopit svou barvu, vibraci, svůj tón, a tím pochopit vše. Poznat, který paprsek patří tvé skupině, tvému národu. Vše je součástí jedné obrovské harmonie.

 

Používáš počítač?

Errol: Ne na interpretaci. Nechám počítač vypočítat co potřebuji, mám to ve vteřině spočítané, ale pak dělám horoskopy ručně.

 

Astrolog, který si vypočítával pozice planet "ručně", se tím ale jaksi ladil. Jak se ladíš dnes ty?

Errol: Jednak už zmíněným pohovorem s klientem, ale pak dělám celý horoskop vlastnoručně, používám barevná pera a vybarvuji a kreslím každé znamení, každý údaj, každé spojení. To je mé "ladění".

 

Jaký je rozdíl mezi astrologií západní a astrologií indickou nebo čínskou?

Errol:  Indická astrologie je založena na práci se souhvězdími. Ne na znameních zodiaku. Zjednodušeně řečeno, zodiakální západní systém používají ti, kteří ještě duchovně nejsou na takové výši, aby mohli pracovat s většími celky. Ještě jinak, Clinton, Mandella nebo Gorbačov začali pracovat na třetí iniciaci, která označuje člověka, který svou činností ovlivní celou planetu. Takže používat indický systém astrologie, založený na práci s pozicemi souhvězdí, je pro naprostou většinu lidí mrháním energie.

Čínská astrologie se podle mne hodí pro Číňany. Je vytvořena pro čínskou kulturu a čínské vědomí.

 

Používáš I-Ťing, Lílu a podobná orákula a systémy?

Errol: Teď už ne, ale bývaly časy, kdy jsem se třeba I-Ťingem dost zabýval. Tehdy to ladilo s tím, kdo jsme byli a co jsme dělali. Dělali jsme I-Ťing, tarot, výkladové karty atd. Dnes jsme tohle všechno redukovali na to, co děláme a na meditaci při úplňku. Jednou do měsíce se totiž dveře energií mezi Sluncem, Zemí a Měsícem otevřou dokořán. Člověk se tak může kontaktovat se svou duší téměř automaticky. V době šest hodin před a šest hodin po úplňku. V tu dobu jsou meditace skutečně velmi silné a hluboké. Když se člověk v tu dobu během meditace na cokoliv zeptá, dostane správné odpovědi. To je dnes náš I-Ťing.

 

Vzpomeneš si na někoho, kdo se díky tvým lekcím duševně přes noc změnil a tys to okamžitě věděl?

Errol: To se stává většině účastníků mých lekcí. Například Sylvie, přišla loni v únoru na shromáždění. Předtím přečetla pár knížek a měla zájem. Ale na shromáždění prakticky přes noc se něco změnilo a během týdne začala aktivně spolupracovat. Teď je naším hlavním kontaktem pro Prahu a připojené stanice. Je jí jen 23 let. Stále víc lidí ve věku něco po dvaceti chodí a je změněno. To na Západě chodí lidi ve čtyřiceti nebo padesáti. Jen velmi zřídka se setkáme s nějakým dvacetiletým. Sylvie s námi byla v USA na shromáždění, jeli tam s námi čtyři Češi a tři Slováci, ale také v Bulharsku a Maďarsku, a teď připravuje zájezd do Findhornu. A není sama. Je tu stále víc lidí, kteří přijdou ještě nerozhodnuti, nevědí, co dělat, a po semináři začnou aktivně pracovat. Nejde tedy o nějaké teoretické porozumění nebo naučení se nějakým zásadám, ale o aktivní duchovní práci.

To je to, oč nám jde. Na seminářích učíme lidi být aktivními tvůrci svého prostředí.

 

Radíš zamilovaným nebo partnerským dvojicím, jestli jim to spolu vyjde? Jaký máš názor na tohle manželské astrologické poradenství v Indii?

Errol: Především se musíš ptát velmi přesně. Manželství často není to, co některé dvojice hledají, těm jde spíše o duchovní partnerství. Partneři, kteří k sobě nepasují horoskopicky, si mohou navzájem velmi duchovně pomoci. Nebo si mohou pomoci až za deset let. Nebo tuší, že překážky jejich vztahu jsou důležité pro duchovní růst a tedy pozitivní.

Je třeba si uvědomit, že partnerství ve smyslu hnutí New Age je něco jiného než partnerství v tradičních systémech, např. v Indii. Indický astrolog hledá dva lidi, kteří spolu budou žít v harmonii. V jejich tradiční společnosti je muž vůdčí osobností a žena je typická žena a poslušná žena. Pokud by v jejich horoskopech uviděl nějaký konflikt, řekl by, že to nebude dobré manželství. Jenomže v kontextu partnerství v moderním světě nejsou konflikty něco v zásadě špatného. Nepřekážejí úspěšnému partnerství. Zatímco já třeba řeknu, že tohle partnerství je v pořádku, protože nabízí spoustu konfliktů, které oběma partnerům pomohou duchovně dospět, indický astrolog by řekl ne, tohle nebude fungovat, my dáváme přednost harmoničtějším vztahům.

Duchovní partneři se hledají a nalézají proto, aby navzájem posílili své duchovní potenciály. Takže i když to na osobnostní rovině občas zaskřípe, je jejich vztah v pořádku. Naučí se překonávat překážky, trpělivosti, toleranci.

Hodně dvojic se dnes rozchází, protože začnou mít mezi sebou konflikty, a nedojde jim, že je to dobré znamení. Možná jsou ideální duchovní partneři, ale oni se právě kvůli neschopnosti naučit se řešit konflikty, a překonávat je, při první vážnější rozepři nebo kvůli vlastně malicherným vnějším důvodům rozejdou. Říkají si, že se k sobě nehodili, protože měli tolik konfliktů. Jenže to je iluze, domnívat se, že člověk najde partnera a nikdy se ním nepohádá.

 

Co bys tedy především mladým lidem, kteří hledají svého partnera nebo svou partnerku, doporučil?

Errol: Každý by si měl dát udělat horoskop, samozřejmě. Každý by měl v zásadě vědět, co je za typ a jaká duchovní cesta je před ním. Jak to udělat, aby člověk ladil se svým životním posláním. Aby našel sám sebe. Pak je třeba si uvědomit, že i tak člověka čekají velmi těžká období, psychicky, fyzicky, a že potřebuje partnera, protože když spolu pracují dva, je to efektivnější. Když se takto člověk vyladí, pak si jako na magnet jeho duše přitáhne energii duše potenciální partnerky. A když si pak oba dokáží skutečně důkladně a duchovně promluvit, pak je vše v pořádku a konflikty budou jen překážkami na cestě.

Duchovní transformace je ale také jen druhotný důvod partnerství. Jen se podívej kolem sebe, když máš tak čtyřicet dobrých přátel, jen dva nebo tři žijí v dokonalém partnerském vztahu. Většina vztahů končí ze dvou důvodů: lidé si nedovedou pomáhat, a za druhé, domnívají se, že jejich duchovní transformace je to nejdůležitější na světě. Když jeden prochází obdobím duchovního přerodu, se všemi velmi obtížnými a explozívními periodami, je značně obtížné vydržet to spolu. Nejdůležitější je mít společný duchovní cíl. Společnou práci. Pak se i ta nejtěžší období konfliktů dají překonat.

Možná i na této rovině lidství nastává doba, kdy žádný z nás nebude potřebovat nějakého duchovního učitele, gurua, protože hluboký vztah je tím nejlepším učitelem.

 

Čteš sci-fi? Znáš nějakou New Age sci-fi?

Errol: Kdysi jsem sci fi hodně četl, a vím, že existuje několik autorům, kteří píší skutečnou New Age, esoterní sci fi. Mám ale dojem, že k tomu autoři i čtenáři ještě musí dorůst. Nelíbí se mi současný trend Vetřelců a invazí z vesmíru. Mám dojem, že naše spolupráce s mimozemšťany bude na docela jiné úrovni než o jaké se zatím spekuluje.

Když člověk uvažuje o budoucnosti lidstva, nemůže nevidět, že například dnes už je, na rozdíl od esoterních tradic minulosti, většina současných i tradičních duchovních nauk a knih vytištěna v mnoha jazycích. Podařilo se nám založit centrum v New Yorku a odtud začínáme rozesílat knihy po celém světě. Jeden z nejdůležitějších aspektů toho, o čem ty knihy jsou, je kolektivní energie lidstva a zjištění, že existuje jakýsi božský plán, který se pomalu před námi odhaluje. Z minulosti víme, že před začátkem každé nové astrologické éry musí proběhnout nějaká forma iniciace. Ta je vždy spojena s rozvojem vědomí. Přitom stačí si uvědomit, jak ohromný rozvoj prodělalo vědomí lidstva za posledních čtyřicet let. Poprvé v historii lidstva statisíce lidí vědomě praktikují duchovnost. Co když se možná už narodil, nebo se zítra narodí takový člověk, který bude fyzicky zosobňovat vědomí Maitréji, a toto vědomí je vysoko nad vědomím Mojžíše, Ježíše atd. Podle Tibeťanů se to má stát před koncem tohoto století. A až se Maitréja, nebo Kristus, zjeví, a začne lidstvo učit tři principy věku Vodnáře, pak je snadné si představit okamžik, kdy se lidstvo v jednom okamžiku bude chovat dosavadním způsobem, a v následujícím okamžiku bude docela jiné. Nebude to samozřejmě nějaké učení nějakého gurua, tak jako dnes máme stovky učení stovek guruů a to vede k fragmetaci, ale jeho učení se bude týkat jednoho ústředního aspektu, o kterém zatím nic nevíme. Učení, moudrost, láska Maitréji, bude mimo a nad dosavadní chápání. Dnes máme televizi. Je jasné, že bude používat televize. Takže prakticky v jednom okamžiku se o něm dozví, bude ho moci vidět a slyšet, celé lidstvo. 

To je něco, s čím ani politikové, ani ekonomové nepočítají, dokonce ani mnohé New Age vůdčí osobnosti si to neuvědomují. To je něco, co dnes zní jako New Age sci-fi. To snad naznačuje, o čem snad budoucnost bude. Budoucnost bude budoucností vědomí, ne hmoty nebo technologií.

(Za BARAKU rozmlouval V. M.)


Home
Cesta vědy | Lidé se zážitkem na prahu smrti | Duchovní život rostlin | Smrt a umírání | Hudebně posvátná asistence v umírání | Vize | Vědec a šaman | Banka s duší | Zpátky na zahrádku | Zvuková rezonance | Tělo po smrti | Joan Halifaxová a její róba | Léčivá síla hudby | Vibroakustika | Teorie Velkého Zvuku | Harmonický zpěv | Hudba čaker | Kousky skládačky | O smrti a umírání | Smrt, znovuzrození a síla phowy | Rostliny reagují | Setkání s Castanedou | Budoucnost vědomí
Hranice mysli | Uctívání předků