Home

Číslo 7

 

Kahunas, kahunové, strážci tajemství, šamané obyvatelstva Havajských ostrovů, se odedávna starali o rituály, obřady, léčení, organizovali chůzi přes oheň, sbírali bylinky, věštili budoucnost. Od 19. století byli pod tlakem křesťanských církví vytlačeni do ústraní a donedávna byly jejich aktivity zakázány. Havajci se přizpůsobili, v neděli v kostele se účastnili mší, ale přes týden navštěvovali svého kahunu.

Papa Auwae se narodil v roce 1910, dnes vede semináře po celých USA, Kanadě, ale také ve Švýcarsku a na Nové Guineji, a léčí. Potkal se s Dalajlamou, chystá se na cestu do Japonska.

Velký kahuna
Rozhovor s Papa Auwaem, vůdcem havajských "šamanů"

Jakého jste vyznání? Co jste dělal v mládí?

Papa: Jsem křesťan. I moje babička a maminka byly křesťanky. Měli jsme ve vesnici jen jeden kostel a o ten se střídali katolíci, protestanti i mormoni. Od svých čtrnácti let jsem pracoval na ranči, cvičil jsem tažné mezky z Texasu. Byli velice divocí a vždycky jich přišlo pár tisíc. Dělal jsem to dva roky za 35 centů na den a nesnášel jsem to. Pak jsem odešel do města Hilo a pracoval jsem za dolar denně na plantáži. Postupně jsem se jim začal starat o těžké, většinou parní stroje a pak jsem se stal vedoucím celé party montérů.

 

Byl jste ženatý?

Papa: Ano. Oženil jsem se před 61 roky. Má žena, Agnes, zemřela v roce 1981.

 

Hmm, kolik dětí a vnuků máte?

Papa: Měli jsme šestnáct dětí, sedm kluků a devět holčiček, a dvě holky a dva kluky navíc jsme adoptovali. Mám 244 vnuků a pravnuků.

 

Jak jste proboha našel čas být kahunou?

Papa: (směje se) Mí praprapředci z matčiny strany byli odedávna známí léčitelé. Moje prababička mě začala učit, když mi bylo sedm let, takže léčím už 75 let. Prababička si ze všech dětí vybrala mě a byla tou nejdůležitější osobou v mém životě. Zemřela když jí bylo 114 let a to nikdy nebyla nemocná, až do smrti měla všechny svoje zuby a nenosila brýle. Začala mě učit duchovním pravidlům, úctě, učila mne znát bylinky, jak je rozeznávat, ale i pěstoval a sušit a připravovat, a taky léčit, se všemi rituály, které k tomu patří. Učil jsem se hlavně pozorováním. nasloucháním a zkoušením. To misionáři neučili.

 

Můžete uvést některá pravidlo např. pro sběr bylinek?

Papa: Když jdete do lesa nasbírat bylinky pro ženu, vždy je třeba před rostlinou pokleknout na pravé koleno a vzhlédnout do nebe a požádat Boha, aby vám a bylince pro léčebné účely požehnal. Pak musíte říct nahlas jméno člověka, pro kterého ta bylinka bude. Podobně musíte mluvit s rostlinkou a poprosit ji o její část. Pak si stoupnete, odejdete pozadu tři metry a nesmíte se otočit k rostlině zády. Tyhle rituály se musí dodržovat.

Když přijdete domů, musíte bylinku uložit někam do výšky a to všechno ještě než vyjde slunce. Pak musíte meditovat a teprve potom můžete během dne dělat ostatní věci.

 

Kolik kahunů je dnes na Havaji? Co je pro ně nejdůležitější - sbírání bylinek a léčení?

Papa: V prosince 1993 jsem vedl seminář pro 42 kahunů. To jsme se setkali poprvé od roku 1918, kdy jsem na podobném shromáždění byl se svým prapradědečkem. Nejdůležitější částí života kahuny je duchovní víra. Musí věřit, že může duševně léčit. Léčba je od Boha a nemáte-li víru, nefunguje. Bylinky jsou velmi důležité, ale až v druhé řadě.

 

Jsou tu na Havaji i kahunové, kteří nejsou členy vaší skupiny?

Papa: Ale ano. Ale já říkám, že to nejsou kahunové. Jsou to podvodníci. Říkají si o peníze předem, nejsou to profesionálové a mohou vám uškodit. Nevědí, jak správně užívat vnější i vnitřní léky.

 

S kolika rostlinami pracujete? Kolik lidí denně léčíte? S jakými problémy? Jak s nimi pracujete? Spolupracujete s lékaři?

Papa: Pracuji asi s 2300 rostlinami, stále používám asi kolem 188 druhů, všechno to jsou rostliny, které rostou tady na Havaji. Mnohé z nich jsou velmi vzácné. Denně mne navštíví tak 60 lidí. Většinou jde o případy rakoviny, srdeční potíže, cukrovka, ale také spousta stresu. Pracuji s alkoholiky i drogově závislými. Nemocných se vždycky ptám na jejich potíže a pak mluvím o duchovnosti, ptám se jich jestli věří, jestli skutečně chtějí být vyléčeni a proč přišli. Často mi říkají, že jim lékaři po mnohaletém marném léčení řekli, že jejich nemoc je nevyléčitelná. Já nikdy o lékařích nemluvím špatně. Mnozí ke mě dokonce přicházejí učit se bylinky.

 

Jak dlouho denně meditujete? Na co se koncentrujete?

Papa: Denně trávím dvakrát dvě hodiny v meditaci. Prostě si sednu a nenechám se ničím rušit. Děkuji Bohu a duchům, ve které věřím a kteří mne ochraňují, za vše, co mi poskytli.

 

Máme každý své duchy?

Papa: Jistě. Ale asi jste je nikdy nepožádal o pomoc. Nesnažil jste se s nimi komunikovat. Měl byste je najít a užívat jejich moudrosti. Každý člověk má své duchy a také velkou moc. Duše má velkou moc.

 

Takže duše se mnou třeba mluví, ale já jí nerozumím?

Papa: Jistě, duše s vámi komunikuje neustále. Ale dokud nezačnete meditovat a nezkusíte objevit její schopnosti, nebudete si jejích poselství vědom.

 

Chodil jste někdy přes oheň?

Papa: Mnohokrát. Většinou takovéto rituály, na kterých se sejde hodně lidí, vedu. Někdy pořádám až tři rituály za rok, jindy ani jeden. Často taky organizuji přechod přes oheň pro skupiny, které nemohou navázat komunikaci a bojují se sebou navzájem. Přechod přes oheň je uvolní a spojí, vyléčí mezi nimi všechny rozdíly. Důležité je ale kdy se takové rituály dělají (ne každý je nutno organizovat za úplňku). Není to ale nic pro zábavu, účel je vždy přísně léčebný. Když nevíte přesně, co a proč děláte, je chůze přes oheň velmi nebezpečná.

 

Máte nějakého učedníka?

Papa: Starám se teď o patnáctiletou vnučku a desetiletou pravnučku. Pracuji také často s jednou běloškou, jejíž rodiče byli mými pacienty. Učím ji vyznat se v bylinkách.

 

Vyháníte ďábla z těl pacientů? Věříte, že existují i zlí duchové?

Papa: No samozřejmě. Všechno stvořil Bůh a ve všem také je. I v ďáblovi. Všichni máme své dobré, ale i zlé duchy, to jsou dvě strany téže mince. Proto se také snažím, abych byl co nejvíce v kontaktu s těmi dobrými a mohl tak eliminovat ty zlé.

 

Používáte hodně druhů rituálů? Jsou někde sepsány?

Papa: Celé stovky. Ale žádná kniha neexistuje. A ani já ji nikdy nenapíši. Nesmím. Má praprababička mě varovala, abych nikdy nic nepsal, že lidi význam napsaných slov pokroutí, ale také mně učila, že mám pomáhat lidem a já se také o své vědění rád podělím, i když jen ústně.  Někteří jiní kahunové se na mne zlobí, prý to mé učení není havajské. Neměl bych prý nic prozrazovat. Jenže všechna moudrost pochází od Boha a kdybych byl sobecký, asi bych to vše ztratil.


Home
Duchovní dobrodružství | Všechno je energie | Zlatý věk | Křesťanská Věda a uzdravování | Tiché místo pravdy | POSVÁTNOSTI ČASU | Pochybuj! | Léčivé bubny | BEO – Živá planeta | Vědomí vibrací | Duchovní dobrodružství | Velký kahuna | Tajemství Kahunů | Poselství z Plejád | Historie channelingu | Channeling | Ramtha | Přirozenost bestie | ŠAMANOVA CESTA | Víno duše | Světy na rozhraní