Home

Číslo 7

 

Historie channelingu

Channeling není ničím novým, ani tajemným, protože ho nevědomě, ale někdy i vědomě používá každý, když chce vyřešit obtížnou otázku pomocí intuice. Někdo tomu říká vnitřní hlas, invence či intuice, vnuknutí, není to však přesně totéž co svědomí. Znají ho zejména umělci, vědci, senzibilové, léčitelé i mágové. Je například známo, že nejen Sokrates a kdoví kdo ještě z velkých Řeků, ale i psycholog C. G. Jung pracoval s pomocí dvou "daimonů". Ti mu pomáhali s jeho dílem, které má stálou platnost.

 Autorem názvu je patrně dr. Kautz, který zkoumal jeho možnosti v Centru pro aplikovanou intuici v San Francisku a je autorem několika monografií. Prokázal, že média dávají telepaticky informace, která nikdy neměla a ani je nemohla zjistit běžnými prostředky. Jeho pojetí channelingu se však podstatně liší, protože neklade hlavní důraz na psychoterapii a duchovní rozvoj, ale na kvalitu informací ze všech oborů. Podobný přístup měli i vědci zkoumající spiritistické jevy před 150 lety (Flammarion, Kardec). Pod různými názvy ho používá mnoho současných psychologů, senzibilů, duchovních osobností a organizací. Channelingová literatura je velmi rozsáhlá. Ale ani tam se nevyskytuje myšlenka, že je možné zapojit božské síly do procesu harmonizace osobnosti, který provádějí podle dohodnuté intenzity.

Channelingoví zasvěcenci navazují na šamany a esoterické zasvěcence, ale dnes není nutné takové utajení a práce s magií může bránit duchovnímu růstu. Navazují i na proroky různých civilizací, liší se však aktivní komunikací a individuálním přístupem. V současné době není nutné vytvářet nová náboženství, ale stát se osobnostmi, které mají volný přístup do všech stupňů vnitřní Inteligence. I prvotní křesťané měli tyto schopnosti, protože schopnost komunikace je darem Ducha svatého. Mnoho svatých, např. sv. Terezu z Avily a sv. Jana z Kříže, oslovovaly božské síly a pod jejich vedením prošli mystickou cestou via purgativa (očistění), via iluminativa (záblesky osvícení) až k unio mystica (spojení). Channeling však nemá potřebu uctívat někoho vnějšího, božské síly chápe jako přirozenou součást osobnosti každého člověka, které mají mít postavení, jaké jim přísluší. Pracuje pouze s duchovně vyspělými jedinci. Mohl by se uplatnit v charismatické obnově církve, ale ze strany křesťanů i ostatních duchovních směrů lze bohužel očekávat spíše jen podezření z kontaktu s temnými silami. Ze známých osobností je jim asi nejblíže tvůrce antroposofie Rudolf Steiner (1861-1925). Prvky psychoterapie má podobné jako u auditování (např. hlubinná regresní psychoterapie atd.), ale pracuje pouze s úzkým kruhem nejvyspělejších jedinců. Božské síly znovu a znovu hledají nové cesty, jak oslovit lidi novým přístupem, přizpůsobeným jejich chápání.

 

Tato doba bude možná ve znamení expanze božské energie do vědomí lidí. Duchovní metodou třetího tisíciletí může být  channeling. Svými schopnostmi budou mít zasvěcenci, na rozdíl od současných duchovních osobností, respekt i u přesvědčených materialistů. Channeling je mystická duchovní magie, která začíná komunikací s Mistry vyšších světů nebo s vlastním nadvědomím a pokračuje duchovní výukou, vedenou těmito posvátnými božskými silami. Je to přístup k životu, který vzniká z poznání základních zákonů Stvoření aplikovaných na konkrétní situaci zasvěcence. Později se mohou zasvěcenci splnit schválená magická přání. Nejvyšším výsledkem channelingu jsou duchovní zážitky spojení s božskými částmi, které umožňují pravé Vidění a Tvoření. Využívá obrovských možností změněných stavů vědomí, které otevírají pootevřenou bránu mikrokosmu nevědomí. Bez spojení se nedá efektivně pracovat v žádné oblasti, v duchovnosti to platí mnohonásobně. Není to tedy každá telepatická komunikace, některá média totiž přinášejí bezcenné, nebo málo významné informace.

Channeling je v tomto smyslu málo známá duchovní metoda, která nahrazuje středověký přístup křesťanství i jógy. Je to vlastně smlouva s bohem o intenzivním duchovním vývoji, který se skládá z očišťování, výuky duchovních zákonů, rozvoje vnímání a poznávání božských částí jáství zevnitř. Pokud se dá výuka do pohybu, nelze ji zastavit, jen zpomalit. V minulosti byla používána výhradně esotericky, dnes se jen pomalu odhaluje. Svým přístupem i výsledky často naráží na odpor materialistů i rigidních věřících. Náboženství sice také obsahuje prvky duchovní magie (rozhovor s Bohem, modlitby ke Kristu), ale praxe silně pokulhává. Channelingoví zasvěcenci nevidí totiž duchovnost v občasné návštěvě kostela, ani netouží po tzv. prázdnotě nirvány a útěku z tohoto života, ale v dokonalém jednání, které vychází z úplného pochopení dané situace harmonizovanou hierarchickou strukturou osobnosti.

Zesílená polarita dobra a zla a neduchovnosti této epochy umožňuje správně nasměrovaným jedincům velké urychlení v duchovní cestě. Přitom jsou ovšem ohrožováni zvenku i zevnitř. I karmické odpisy za život v této civilizaci jsou veliké.

webovské adresy např.:

http://www.spiritweb.org/Spirit/channelings.html

http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/4539/ch_.html

http://www.lib.utulsa.edu/guides/channel.htm  

http://www.all-natural.com/am-names.html 

http://www.crystalinks.com/art.html 

http://www.crystalinks.com/index.html 

http://www.crystalinks.com/mesrelm.html

http://www.lib.utulsa.edu/guides/channel.htm

http://www.all-natural.com/am-names.html 

http://www.super-food.com/indexcwg.htm

 

Roman PALKA

Hlavní zájmy: Channeling, paragliding

Minulost: průměrný počet inkarnací, převažující sklon k dobrodružnosti, silný vliv římské říše, průměrné karmické zatížení. Úkol připravený pro tento život – učit, nekritizovat, neriskovat. Narozen v Táboře 24. 4. 1955 v 02.00, po dvou letech stěhování do Liberce. Vystudoval průmyslovku a VŠST. Přiženil se do Prahy. Zaměstnán jako technik, později knihovník. Žena internistka. Dcera narozena v r.1982.

Jablko nespadlo daleko od stromu. Jeho otec je reverend Unitářů, autor knihy Karma a reinkarnace. Počátky zájmu o duchovnost v roce 1982. Duchovní vývoj ovlivněn studiem Krišnamurtiho (1895–1987), který je autorem nejčistší Cesty, bohužel nevhodné pro nás – děti obecné školy vesmíru. Pod vlivem rozboru nedostatečných výsledků jak klasické demagogické křesťanské cesty, tak romantických východních nauk, dospěl k úvaze o nutnosti osobního vědomého přístupu božských duchovních sil na výchovu jedince. Pokusy o navázání komunikace po vzoru proroků se zdařily a postupně se vytvořila skupina, kde každý má channelingové schopnosti. Duchovnost pro ně již není ideologie, ale propracovaná psychoterapie, která působí ze všech směrů. Přednášková a publikační činnost od r. 1991. Budoucí osud přibližně znám, ale sdělitelný pouze pro zasvěcence. Navíc se často mění.

Snaha dostat se nad lidskou přízemnost vedla i k létání na bezmotorových letadlech. Pilotní průkaz od roku 1976, později surfing. Postupně vystřídal šest surfů, ten nejlepší 280 cm a 110 l. výtlak. Od r.1990 paragliding, 1992-95 jako instruktor. Jste-li v základně mraku, jeví se vám města a špína ovzduší jako úsměvný detail.

Publikační činnost:

Channeling – duchovní výuka Inteligencemi, ONYX 1996, 1997

Magický svět, ONYX 1997, 1998


Home
Duchovní dobrodružství | Všechno je energie | Zlatý věk | Křesťanská Věda a uzdravování | Tiché místo pravdy | POSVÁTNOSTI ČASU | Pochybuj! | Léčivé bubny | BEO – Živá planeta | Vědomí vibrací | Duchovní dobrodružství | Velký kahuna | Tajemství Kahunů | Poselství z Plejád | Historie channelingu | Channeling | Ramtha | Přirozenost bestie | ŠAMANOVA CESTA | Víno duše | Světy na rozhraní