Home

Číslo 7

 

Ramtha

Jsem Ramtha, nezávislá bytost, která žila po dlouhou dobu na této planetě, na Zemi. Nezemřel jsem – naučil jsem se uchovat svou mysl a vzít své tělo do neviditelné dimenze. Realizoval jsem tak existenci neomezené svobody, neomezené radosti a neomezeného života. I jiní, kteří žili po mně, dokázali totéž.

Jsou nyní součástí neviditelného bratrstva  bytostí, které milují lidi. Chápeme vás jako své bratry. Slyšíme vaše prosby a modlitby, vaši meditaci. Sledujeme vaše vítězství i prohry.  I my jsme kdysi zažívali radost a zoufalství. Naučili jsme se je ale zvládnout a transcendovat omezení lidského těla.

Přišel jsem, abych vám vyprávěl o tom, jak jste i pro nás důležití a vzácní, protože život, který ve vás proudí, a myšlenky, které vás napadají, jsou aspekty inteligence, které říkáte Bůh. To je to, co nás spojuje – a spojuje nejen s těmi, kteří žijeme na tomto světě, ale i s bytostmi jiných vesmírů.

Jsem zde, abych vám připomněl to, na co většina z vás už kdysi dávno zapomněla. Jsem zde, abych vám poskytl perspektivu, pomocí které si můžete zdůvodnit a pochopit, že jste skutečně božské a nesmrtelné bytosti, které byly vždy milovány a podporovány podstatou, které říkáte Bůh. Jsem zde, abych vám pomohl uvědomit si, že jen vy sami utváříte své životy. A právě tak jen vy sami máte možnost zvolit si jakoukoliv možnost a zkušenost.

Abych vám zabránil mne zbožňovat, přišel jsem mezi vás bez svého těla. Zvolil jsem možnost hovořit s vámi skrze svou dceru, která se mnou kdysi žila. Má dcera mi laskavě dovolila využít její ztělesnění, a stala se tak jakýmsi čistým "kanálem" pro bytost jako já. Když s vámi mluvím, není to ona ve svém těle, protože její duše ho zcela opustí.

Přijde den, a bude to docela brzy, kdy vám vaše znalosti a pochopení vaší situace umožní začít žít na celé planetě jako bratři. Vědecké objevy se jen pohrnou a nastane Doba Bohů. Změní se vaše chápání času a hodnot času. Přestanou existovat věci jako hlad, stárnutí a smrt těla.

Lidstvo nemá jiné poslání než pochopit svou božskou podstatu. Vy lidé jste sami počátkem takového pochopení. Až každý z vás sám pochopí, jakou má cenu, zvládnete vědomí neomezeného myšlení, neomezené svobody a neomezené lásky. Cokoliv si pomyslíte, cokoliv se rozhodnete uskutečnit, pozvedne a rozvine neomezené vědomí.

Doba, kterou žijete, je tou nejdůležitější dobou historie lidstva. Ačkoliv se vám může zdát obtížná, vybrali jste si ji, abyste mohli uskutečnit své poslání. Generaci za generací jste si dosud nedovolili vidět všude kolem sebe a v sobě Boha, ale v blízké budoucnosti to čeká každého z vás. Přijde nová doba a začnou vát nové větry. Láska, klid a radost posvětí tohle požehnané místo, poklad vesmíru s sídlo Boha.

Uvažujte o tom, co vám říkám. Dovolte těmto slovům, aby se staly vámi samými. A pak, slovo za slovem, myšlenku za myšlenkou pochopíte svou velikost, svou sílu a svou slávu.


Home
Duchovní dobrodružství | Všechno je energie | Zlatý věk | Křesťanská Věda a uzdravování | Tiché místo pravdy | POSVÁTNOSTI ČASU | Pochybuj! | Léčivé bubny | BEO – Živá planeta | Vědomí vibrací | Duchovní dobrodružství | Velký kahuna | Tajemství Kahunů | Poselství z Plejád | Historie channelingu | Channeling | Ramtha | Přirozenost bestie | ŠAMANOVA CESTA | Víno duše | Světy na rozhraní