Home

Číslo 7

 

BEO – Živá planeta

Sdružení Živá planeta

Jak přispět k řešení ekologických problémů ve svém okolí? Jak se dostat k informacím o skutečném stavu životního prostředí? Jak předat dětem schopnost spolupracovat, jak je naučit hledat a kolektivně nalézat řešení komplexních situací?

BEO je původně britská desková ekologická hra pro děti i dospělé (beo je staré keltské slovo, poznačující "život"). Hraje se na mapě světa (nebo České republiky, nebo jednotlivých regionů), na níž jsou znázorněny pásy vegetace, osídlení a znečištění. V případě mapy České republiky například tepelné i jaderné elektrárny, ale i větrné elektrárny a obecní výtopny na biomasu, hlavní oblasti těžby uhlí, ale i chráněné krajinné oblasti. Hráči (může jich být pět,ale také třicet) pomocí karet řešení, karet problémů a karet náhody si na mapě vybírají a ve spolupráci s ostatními i řeší jednotlivé environmentální problémy v jednodušší, dětské verzi, ale i v náročnější verzi pro dospělé. Zdraví planety či jednotlivých regionů se pak odráží na osmi stupnicích, které spolu samozřejmě souvisí. Cílem hry je uzdravit planetu a všechny stupnice udržet v zelené, příznivé zóně.

Hra reprezentuje reálný model stavu životního prostředí na Zemi (nebo v republice) a zábavnou formou učí (nejen) děti uvažovat v souvislostech, objevovat sílu solidarity a tolerance a vzájemné propojení zdánlivě nesouvisejících jevů. Pokud se hráči nedohodnou, mohou hru přerušit, svolat tzv. summit, a teprve až se dohodnou, pokračovat dále.

Nejen děti, ale i učitelé, kteří si hru měli možnost zahrát, nadšeně hovoří o rozvoji komunikace a umění naslouchat, o nutnosti maximálního nasazení a přemýšlet a také o často překvapivém objevu existence a možnosti pozitivních řešení.

 Hru přeložilo do češtiny, vydává a snaží se propagovat sdružení Živá planeta (tel. 02/6831268, fax. 66310141, e-mail: ziva.planeta@login.cz).


Home
Duchovní dobrodružství | Všechno je energie | Zlatý věk | Křesťanská Věda a uzdravování | Tiché místo pravdy | POSVÁTNOSTI ČASU | Pochybuj! | Léčivé bubny | BEO – Živá planeta | Vědomí vibrací | Duchovní dobrodružství | Velký kahuna | Tajemství Kahunů | Poselství z Plejád | Historie channelingu | Channeling | Ramtha | Přirozenost bestie | ŠAMANOVA CESTA | Víno duše | Světy na rozhraní