Home

Číslo 9

 

Jako bubeník a zároveň nadšený sběratel čehokoliv, co je čínské nebo japonské, jsem v polovině 70. let vymetal obchody označované jednotným názvem Klenoty – občas tam totiž bylo k dostání i zboží "z Orientu". Většinou jadeitové sošky a různé kýčovité vějíře a lampiony, občas ale byly k dostání jídelní hůlky, nebo čínská čajová keramika. Jednou jsem tam objevil pro mne tehdy velmi tajemné čínské koule, okamžitě jsem je zakoupil a zkoušel s nimi "cvičit". V té době jsem cvičil i na bicí soupravu, a věděl jsem velmi dobře, jak nevyrovnaná jsou naše těla (přinejmenším celá jedna, většinou levá, polovina těla je daleko méně šikovná) a jak je sice obtížné, ale když se to zvládne, docela zvládnutelné, hrát jednou rukou jeden a druhou druhý rytmus. V 80. letech jsem pak kuličky bral na všechny své semináře a doporučil jsem je mnohým známým. Například ve Znojmě jeden pan učitel od té doby celá léta pilně s kuličkami cvičí i se svými žáky.

Teprve později, při shromažďování informací o rozdílnosti činností levé a pravé mozkové hemisféry (a o docela snadných způsobem stimulace té nešikovné, pravé), mi došlo, jak mnohovrstevnaté a hlubinné je cvičení s kuličkami a jak hluboká pravda je ukryta ve tvrzení, že kuličky jsou "druhý dar Číny světu" (mimochodem, nikdy jsem nezjistil, co je to ten "první" dar – snad papír, snad střelný prach, snad akupunktura, snad kniha I-ťing?)

Čínské kuličky jsou dnes k dostání i u nás téměř na každém tržišti, v každém bazaru, a jen doufám, že jsou tam právě proto, protože je o ně zájem. Dokonce si myslím, že na tvrzení, že pět minut válení kuliček v dlaních denně přidá člověku pět let života, je hodně pravdy, a tak pokud stále více Čechů koulí kuličkami klidně i u sledování televize, není to s nimi ještě tak špatné, jak se z novin zdá.

Zázrak přírodního léčitelství - čínské koule
Juan Xiang

Naučme se předcházet onemocnění

Najít v češtině adekvátní názvy pro uvedené pomůcky není vůbec jednoduché. Ani samotní Číňané nemají jednoznačný výraz pro léčebné kuličky. Říkají jim buď "železné kuličky", jsou-li zhotovené z kamene – "kamenné", nebo "léčebné" kuličky. V Evropě zdomácněl název používaný v Německu: "kuličky čchi-kung".

"Čchi-kung" je jedním z mnoha staročínských cvičení. Slovo "čchi" znamená vzduch, dech, ale i životní sílu – podobnou té, kterou je v indické józe "prána", ve středověké evropské terapii ji známe pod názvem "fluidum". Tato síla podle teorie tradiční čínské medicíny proudí v lidském těle po dráhách akupunktury. "Kung" znamená cvik, tělocvik, rituální pohyb. Obě slova najdeme i v jiných druzích čínské tradiční pohybové kultury, například kung fu, tai čchi. Všechny mají společný cíl: zvýšit odolnost člověka jako celku, tedy ne pouze těla, ale i ducha, proti agresi. Rozdíl v nich je pouze v případech, kdy je agresorem příroda, nepřítel, nebo jedinec sám sobě.

Pokládáme za nutné upozornit na rozdíl v chápání zdraví a nemoci člověkem moderního Západu a Jihovýchodní Asie, kde mají tradice dodnes mocné kořeny. Nemoc na Dálném východě je chápána jako důsledek nesprávného jednání, pokládá se za projev nedisciplinovanosti a lehkomyslnosti postiženého, který se zachoval nesprávně a nerespektoval předpisy zdravé životosprávy, nevěnoval se dostatečně sám sobě, dokud byl zdravý. Pravdivost východoasijských představ potvrzují poslední roky naše statistiky, které dokazují, že ze čtyř pětin je za své zdraví zodpovědný jedinec, pouze z pětiny zdravotnictví. Mohu potvrdit z vlastních zkušeností, že v Číně jsou každé ráno parky přeplněné cvičícími lidmi. Na každém kroku potkáte lidi, kteří v dlani žmoulají a otáčejí dvě cinkající kovové, nebo cvakající kamenné kuličky. Ti lidí si sice hrají, ale vědí, že si tímto hraním upevňují zdraví.

Většina Číňanů si uvědomuje, že dýcháním a potravou dostává do svého těla "životní sílu čchi". I to, že čchi proudí v tělesných dráhách v přesně vymezeném směru a optimální rychlostí. Když proudění čchi (a krve) z různých příčin stagnuje, nebo jde nesprávným směrem, onemocní buď pouze orgán nebo celý organismus. Proudění čchi v dráhách lze ovlivňovat drážděním aktivních bodů, z nichž se jich ěnkolik nachází v dlani. K tlakové stimulaci slouží i terapeutické kuličky.

Cílem každého lékaře by mělo být využití všech dostupných pomůcek od prevence proti chorobě a upevňování zdraví svých pacientů. Totéž však platí i pro každého člověka. Používání čchi-kungových kuliček je zaručeně neškodné, teoreticky odůvodněné a úspěšným užíváním v Číně i prakticky doložené. Jako odborník pro akupunkturu a tradiční čínskou medicínu používání čchi-kungových terapeutických kuliček doporučuji každému.

MUDr. Ondrej Bangha, Ph.D.M.A., přednosta oddělní akupunktury ÚTRCH Bratislava – Podunajské Biskupice, vědecký sekretář Společnosti akupunktury a A.M. při Slovenské lékařské společnosti

 

Kuličková terapie je zvláštním druhem akupresury

Přírodní léčebné postupy se dnes už ve světě – jak na Východě, tak na Západě – staly součástí oficiální lékařské vědy. Přírodní léčitelství zpopularizovalo spoustu léčebných postupů, jejichž původ sahá až do dávných dob. Nejuznávanější z nich pocházejí ze staré Číny. V této zemi mají dodnes stejnou váhu jako moderní medicína. Mnozí již jistě znáte léčení pomocí jehel – akupunkturu, čili dráždění aktivních bodů kovovými jehlami. Stejně důležitá je i akupresura, tedy stimulace aktivních bodů tlakem.

Akupunktura se u nás začala uznávat už počátkem 60. let. Oficiální vědecké kruhy ji do té doby nebraly na vědomí, protože západní medicína nedokázala vysvětlit mechanismus jejího působení. Postupem doby se však odborníci i laická veřejnost přesvědčili, že tato prastará metoda je velmi účinná jako prevence, zmírňování a léčbě více nemocí. Obzvlášť efektivní je při zmírňování bolesti a anestezii.

U akupresury se nepoužívají jehly, ale na potřebné body tlačíme prsty nebo nějakými pomůckami. Tento postup je velmi výhodný, protože si ho může osvojit téměř každý. Pacient nemusí pokaždé vyhledávat lékaře, může si zmírnit bolest i sám.

Kromě těchto postupů existuje více variant orientálních způsobů léčby, například připalování, zahřívání aktivních bodů hořícími bylinkami. Přikládání rukou (přenos energie z léčitele na pacienta), přisávání baněk, akupunktura boltců a dva svérázné druhy akupresury: masáž chodidel a dlaní nebo působení na aktivní zóny dlaně prostřednictvím léčivých kuliček čchi-kung. Tyto postupy vycházejí z poznatku, že na povrchu dlaně a chodidla procházejí v určitých oblastech dráhy energie (tzv. meridiány), které působí na určité části organismu. Jejich drážděním lze ovlivňovat činnost jednotlivých orgánů.

 

Přírodní způsoby léčby čerpají ze staré čínské filosofie

Podle jedné ze starých čínských filosofií – taoismu – spočívá nejen pozemský život, ale i existence vesmíru na dualistickém principu.Začátek stojí proti konci, světlo proti tmě. Den je produktem noci. Bílou barvu vnímáme pouze proto, že existuje černá. Podmínkou zvuku je ticho. Po jarním vzkříšení a teple léta nastupuje chlad zimy a smrt přírody. Smutek je měřitelný veselím.

Tyto protiklady tvoří nedělitelný celek, který vznikl zásluhou vzájemně se doplňujícího pohybu. V čínské filozofii se tyto protichůdné pohyby nazývají jin a jang. Jin je prvkem ženským, charakterizuje tmu, vlhko, pasivitu, jang je naopak světlý, teplý, mužný, aktivní. Aby organismus mohl fungovat harmonicky, musí být jin a jang v rovnováze. Když převládá jin, jang slábne a naopak. Jang nemůže existovat bez jinu, oba prvky se vzájemně regulují. I když jsou protichůdné, tvoří jeden nedělitelný celek.

 

Kuličková terapie aktivizuje životní sílu čchi

Čchi je životní síla, kterou vytvořila existence jin a jang, reguluje všechny životní pochody. Čchi je to, co vše uvádí do pohybu, co řídí a vede. Bez čchi neexistuje život a naopak – bez života není čchi.

Čchi však není výlučně filozofickou kategorií. Ve skutečnosti je to jedna forma energie. Podle čínského pojetí existuje v kosmu jako prasíla (pra-čchi), která hýbe a řídí celý vesmír. Z ní vzniklo všechno ostatní.

Přeloženo do jazyka čínské medicíny to znamená, že každá činnost v lidském organismu má svoje čchi. Dechové čchi pomáhá při dýchání, čchi výživy řídí přeměnu přijaté stravy na zásobu energie. Ať organismus z této zásoby při své činnosti nebo v boji s chorobou odčerpá jakékoliv množství, čchi tento zásobník pokaždé doplní.

Čchi, čili životní energie proudí ve zdravém organismu volně, bez překážek v uzavřených dráhách – meridiánech. V obou polovinách lidského těla se v párech táhne šest meridiánů jin a šest jang. Jsou to meridiány srdce, osrdečníku, žaludku, tlustého střeva, sleziny a slinivky, tenkého střeva, močového měchýře, ledvin, trojitého ohřívače, žlučníku a jater.

Jestliže při proudění energie dojde k jakékoliv poruše, naruší se harmonická rovnováha a člověk onemocní. Poruchy rovnováhy může způsobit změna počasí, zranění, nesprávná výživa, stálé přetížení, zkrátka mnoho různých faktorů. V tom případě je třeba obnovit rovnováhu energií, odstranit překážku, která zabraňuje jejímu proudění a správně ji nasměrovat. Akupunktura, akupresura, právě tak jako masážní terapie pomocí kuliček čching působí tedy na tok energie, na životní sílu čchi.

 

Když pochopíme filosofii starých Číňanů, uvěříme i této léčbě

Tradiční východoasijská medicína, využívající přírodní způsoby léčby a přírodní léky, si staví stejné cíle jako klasická medicína: zachování nebo obnovu tělesného a duševního zdraví.

Tělesné zdraví je svázáno se zdravím duševním a duchovním. Jsme takoví, jak přemýšlíme. Jsou-li naše myšlenky zmatené a zlé, má to vliv na celé naše tělo, Odnášíme si nejen následky svých činů, ale i následky myšlení. Dobré myšlenky mají obrovskou sílu.

Zvířata se řídí pouze instinktem. Síla, moc myšlení je výlučně doménou člověka. Ať si ale nikdo nemyslí, že je tato moc nekonečná jenom proto, že je neviditelná. Pravdou je, že blesk, který rozetne buk, zemětřesení, které zjizví planutu – je hračkou v porovnání se silou lidských myšlenek. Proto mívají zlé myšlenky zdrcující následky, zatímco dobré podněcují k dalším pozitivním činů. Světlo pravdy a lásky vyzařuje i z očí.

Před použitím kuliček je nezbytně nutná i duševní příprava: terapie bude úspěšná jen tehdy, jste-li o její užitečnosti přesvědčeni. Proto je tak důležité pochopit čínskou životní filozofii.

Základem kuličkové terapie je filozofie o čchi. Slovo kung znamená kromě jiného i práci. Čchi-kung je tedy technika, která probouzí čchi, upevňuje tělo i ducha, mobilizuje celý organismus. Čchi vůbec není abstraktní pojem, protože je velice zachytitelné.

Na vyhlášených čínských klinikách používají k aktivizaci čchi různé techniky. Už dávno je aplikují u léčby chronických chorob. Statistiky dokazují, že tímto způsobem prodlužují životy svých pacientů a zmírňují i vedlejší účinky chemoterapie.

Kuličkovou terapií se doplňuje i běžná léčba následujících nemocí:

* Dýchací ústrojí

* Trávicí trakt

* Žaludeční vředy, gastritida, zánět jater, žlučové kameny, zácpa, diabetes, chronické průjmy

* Krevní oběh, vysoký tlak, revmatické choroby, poruchy srdečního rytmu, úbytek bílých krvinek

* Choroby močových a pohlavních orgánů, zánět ledvin, patologická poluce, bolestivá menstruace, neplodnost žen, neplodnost mužů, nefunkčnost dělohy

* Nemoci nervové soustavy, neuróz, ztráta citlivosti, nespavost, bolesti hlavy, bolesti sedacího nervu, nervová slabost

* Zranění (vnější, vnitřní)

* Hormonální systém, zánět mléčných a slinných žláz

* Nemoci kloubů, zánět ramenných kloubů, bolesti kříže a páteře, jiné záněty kloubů

* Kožní nemoci, bradavice

* Nemoci smyslových orgánů, poruchy zraku, chuti, čichu, zánět nosních dutin, polypy

* Maligní nádory v počátečním stádiu

 

Kuličky, otáčené v dlani, stimulují zóny kůže

Lékařská věda už dávno ví o vztahu, který mezi kůží a vnitřními orgány zprostředkovává nervová soustava. Člověk prostřednictvím smyslových orgánů – a k nim patří i kůže – stále přijímá podněty, přicházející z okolního světa, a reaguje na ně. Lidský organismus je jednotným systémem, jehož všechny části navzájem souvisí, a proto impuls, zasahující některý z orgánů, ovlivňuje i ostatní orgány. Na tomto poznatku je postavena zásada: "Léčím člověka, nikoliv nemoc."

Anglický neurolog Henry Head (1861 – 1940) zjistil, že se na povrchu těla nacházejí přesně ohraničené zóny, které reagují na určité vnitřní orgány. Byly nazvány Headovými zónami.

Jakmile některý orgán onemocní, nervová soustava tuto nemoc reflexivní cestou promítne do příslušné Headovy zóny – povrch kůže se na určitém místě stane přecitlivělým. Tento vztah však funguje i opačně: drážděním povrchu těla lze působit na vnitřní orgány. Čím je dráždění příslušné zóny cílenější a přesnější, tím bude účinek na odpovídající vnitřní orgán silnější. Dnešní přírodní léčitelství používá už dávno známé metody přikládání baněk s o mnoho větším účinkem, protože zná přesné rozložení aktivních bodů. Těchto poznatků úspěšně využívají i maséři a na něm staví i terapie kuličkami čchi-kung.

Neobyčejná důležitost zón na kůži dlaní se vysvětluje tím, že odpovídají jednotlivým úsekům krční páteře, které jsou zase v kontaktu s aortou, hypofýzou, srdcem, plícemi a průdušnicemi. Dráždíme-li tedy reflexní zóny dlaně například tím, že v nich otáčíme kuličky, reflexivně ovlivňujeme činnost orgánů, vzdálených od dlaně.

Takové působení na vzdálená místa je základem léčby akupunkturou. Napichování některých bodů na boltci má například překvapující účinek na zmírňování bolesti určitých částí těla.

Reflexní zóny ruky jsou ve vztahu téměř s každým orgánem a při otáčení kuliček se všechny zóny dobře promasírují. Zejména intenzivní tlak a hnětení vnější strany zápěstí, bříška palce a celé plochy ukazováčku působí na vnitřní orgány velmi intenzívně. Masírování článků prstů má vliv na oběh lymfy. Na dlani se soustřeďují aktivní akupunkturní body, které zasahují meridiány srdce, osrdečníku, jakož i meridiány plic, otáčením kuliček lze tedy i tyto orgány aktivizovat.

Dráždění reflexních zón ruky působí na hormonální soustavu, srdce a krevní oběh, trávicí trakt, svaly a klouby. Důležitost ruky dokazuje i to, že vyobrazení jejích aktivních zón na závitech mozkové kůry čelního laloku zabírá v porovnání s ostatními orgány nepoměrně velkou plochu.

 

Účinek je překvapivě všestranný

Otáčení kuliček je příjemným, zábavným léčením. Masážní efekt pohybujících se kuliček stimuluje lokální nervový systém, krevní oběh, aktivizuje pohyb lymfy, napíná šlachy, podporuje tvorbu kloubového maziva, urychluje metabolismus tkání a tím napomáhá vylučování zplodin látkové výměny. Vytrvalý pohyb zápěstí a prstů rozhýbe i svaly předloktí a ramene. Pohyb svalů působí na žíly jako pumpa, tím napomáhá proudění krve směrem k srdci a zpět a vylepšuje tak celý krevní oběh.

Víme, že svalstvo těla tvoří jeden uzavřený celek. Přírodní léčitelé berou tento fakt v úvahu a patologické změny na krční páteři léčí masáží a rozhýbáváním svalstva kotníků, stehen, křížovými svaly konče. Vápenatění krční páteře má vliv totiž na veškeré zádové svalstvo a směrem dolů až ke slabinám.

Pravidelné cvičení s kuličkami aktivizuje celou nervovou soustavu, zlepšuje a udržuje v kondici mozkovou činnost, napomáhá zachování duševní svěžesti. Při cvičení se upevňuje svalstvo horních končetin a zjemňuje se motorika rukou, protože převracením kuliček se svaly a klouby rukou neustále namáhají. Zásluhou tohoto izometrického působení se neprohlubuje pouze zručnost, ale zpevňují se i všechny svaly horních končetin. Proto je otáčení kuliček velmi vhodné nejen pro nemocné, dlouhodobě upoutané na lůžko.

Ocelové kuličky mají ještě dva zajímavé vlivy: vibrační a zvukový. V dutině kuličky se totiž nachází ještě jedna, menší kulička a spirálovitá pružina ve tvaru kužele, které při pohybu vibrují a vydávají melodický zvuk. 

Kuličky rezonují na různé frekvenci – jedna vydává hlubší jin, druhý vyšší jang. Tyto zvuky mají fyziologický účinek. Už je dávno vědou potvrzeno, že ucho je prostřednictvím nervového systému ve spojení se všemi částmi těla. Tím se vysvětluje, proč zvuk kuliček působí na člověka vitálně, aktivizuje a harmonizuje. Od pravěku až po dnešek neexistuje žádná jiná kultovní činnost, která by nevyužívala příznivých účinků zpěvu, instrumentální hudby.

Ucho jako orgán pro rovnováhu nemá důležitý úkol pouze při pohybu v prostoru. Zvuky jin a jang se dostanou do hlemýždě, odkud se podnět rozšíří do všech částí těla. Náhodné, a na alikvótní tóny bohaté zvuky kuliček povzbudivě působí na celé tělo, proto nejen že jsou velmi příjemné, ale i léčí.

Vibrace, která vzniká při pohybu kuliček, uvolňuje hlouběji uložené tkáně a zlepšuje pohyb krve v cévách, uklidňuje nervy, podporuje oběh lymfy.

Shrňme si dosavadní poznatky:

  * Na Headovy zóny na povrchu těla se promítají funkční poruchy jednotlivých orgánů.

  * Tyto zóny jsou většinou anatomicky vzdálené od nemocného orgánu.

  * Drážděním zón lze příznivě působit na vnitřní orgány.

  * Drážděním reflexních zón dlaně lze léčit vnitřní orgány, které s nimi jsou spojené.

  * kuličky čchi-kung při otáčení dráždí všechny reflexní zóny dlaně a tak působí na příslušné vnitřní orgány.

  * Masáž uvolňuje tkáně, zlepšuje periferní krevní oběh.

  * Vibrace uvolňuje i tkáně, uložené ve větší hloubce. Zlepšuje se průtok krve v žilách, uklidňují se nervová zakončení a podněcuje se oběh lymfy.

  * působením pohybové energie vzniká teplo. Tepelná energie se tkání odvádí zpátky do organismu, kde reaktivizuje vnitřní orgány, zahřívá žíly a tím upravuje proudění krve. Uklidňuje nervy. Teplo je faktorem jang, je to energie. Pod vlivem jang a jin se aktivizuje čchi.

  * Melodické zvuky uklidňují, zlepšují náladu.

  * Izometrický vliv upevňuje  svalstvo rukou a ramen.

Vezmeme-li v úvahu všechna uvedená hlediska, zjistíme, že zdánlivá jednoduchost je jako obvykle velmi přesvědčivá a geniální. Potřebujete si jen obstarat kuličky čchi-kung a začít s nimi pravidelně cvičit.

 

Léčivé účinky cvičení s kuličkami objevili před půltisíciletím v období dynastie Ming

V Číně – ale už čím dál častěji i v Evropě – se na každém kroku můžete setkat s lidmi, kteří na procházce, nebo při oddechu v parku, otáčejí v dlani dvě kuličky. Pro Číňana to není vůbec bezcílná zábava k ukrácení dlouhé chvíle, ale vědomé využívání starobylé tradiční čínské medicíny, snaha o udržení a vylepšení kondice. Kuličková terapie pochází ze 14. století našeho letopočtu, kdy se v Číně dostala k moci dynastie Ming. Jeden z členů císařské rodiny používal kuličky čchi-kung, aby si zachoval zdraví a prodloužil život. Vzpomínaný císař zemřel ve věku 89 let a jeho dvorní lékař, který mu terapii doporučil, se dožil 84 let, což je na tehdejší průměrný věk víc než úctyhodné.

 

Jaké druhy čchi-kung existují?

Kuličky, jaké používali čínští císaři, se určitě dost lišily od těch dnešních, ani nemluvě už o kuličkách pro obyčejné lidi. Původně se zhotovovaly ze dřeva a používaly se výhradně pro zábavu.

Když však ve 13. století byla objevena jejich léčivá moc, začaly se vyrábět z jadeitu a později z ocele. Po čase se do ocelových kuliček vkládala ještě další, menší kulička, která vydává příjemný zvuk a způsobuje vibrace, které blahodárně stimulují hlouběji uložené tkáně.

 

Začínáme s menšími, časem používáme větší

Zpočátku nám při otáčení kuliček bude chybět jistota, koordinovaný pohyb rukou. Proto je lépe začínat s menšími kuličkami, které dobře "sedí" v dlani, nejsou příliš těžké, lépe se dají ovládat. Kdo se už naučil otáčet dobře menší, měl by přejít na kuličky o větších rozměrech, protože ty mají i větší léčivý účinek. Snáze se v dlani otáčejí, lépe se tedy uplatní i jejich zvukový a vibrační efekt. Oč je kulička těžší, o to je větší i její izometrický vliv na svalstvo rukou a ramen.

 

Několik návodů ke cvičení

Už víme, že kuličky podle čínské filozofie reprezentují jin a jang. Souvisí s tím fakt, že jedna kulička vydává hlubší zvuk jin, zatímco druhá vyšší jang. Obracíme-li kuličky rovnoměrně, je působení jin a jang v rovnováze. Příslušnou technikou se však libovolně může umocňovat jeden nebo druhý vliv. Jestliže kuličkami otáčíte rychle doleva, čili proti směru hodinových ručiček, posilníte jang. Při pomalém otáčení doprava, po směru hodinových ručiček, posilňujete jin. Jin má převahu i během krátkého cvičení, protože kuličky jsou ještě studené. U déle trvajícího otáčení se posilňuje jang – kuličky se zahřejí a akumulované teplo odevzdávají zpět tělu. Můžete si to hned i vyzkoušet. Je vám zima? Cítíte se slabí?

Vezměte do dlaní kuličky a rychle s nimi otáčejte doleva, proti směru hodinových ručiček. Dělejte to tak dlouho, abyste rychlým dlouhodobým pohybem posilnili jang a vzápětí ucítíte příjemné teplo.

Při používání kuliček je důležitá vaše samostatnost, abyste využívali vlastní fantazii a vytvořili si vlastní techniku. Nemusíte se pouze křečovitě držet našich návodů. Vymyslete si vlastní, osobité cviky.

Působení kuliček se násobí, když je v dlani otáčíte tak, aby se vzájemně nedotýkaly. Vzniká tak zvláštní napětí, kuličky jakoby vám roztahovaly prsty, vždyť se musíte snažit držet je od sebe a zároveň dávat ještě pozor, aby vám nevypadly z dlaně. Tím vyvíjíte na akupunkturní body tlak a současně rukou a celým ramenem vydatně pracujete.

I zvuk kuliček je krásnější, když jej neruší zvuk z nárazu kuliček o sebe.

Není vůbec lehké docílit toho, abychom dokázali otáčet kuličkami, aniž by se sebe vzájemně dotýkaly. Při otáčení se většinou koulejí jedna po druhé. Dbejte na to, aby se tak dělo bez nárazů.  Kuličky si občas přendejte do druhé dlaně a střídavě cvičte oběma rukama. Máte-li dva páry kuliček, otáčejte jimi najednou v obou rukou.

Kuličky se dají otáčet v nejrůznějších polohách ruky, dokonce i v zapažení.

Fantazie vám nabízí neomezené možnosti a vaše radost bude o to větší, čím více způsobů si nacvičíte. Čchi-kung si co nejdřív začnete brát všude s sebou, abyste je na procházce, ve volném čase, na besedě nebo při čtení mohli stále využívat. Dávejte však pozor na to, abyste se nestali jejich otroky.

Nepředpisujte si, jak často během dne budete cvičit a jak dlouho. Cvičení musí zůstat hrou. Kuličky berte do rukou pouze tehdy, jestli na ně máte právě chuť. Příliš dlouhé cvičení vás nejen unaví, ale může vám i uškodit.

Zpočátku vám kuličky budou asi padat z rukou, nenechte se tím ale odradit. Kulička by však neměla spadnout na tvrdou plochu nebo na kámen, protože by se mohla poškodit. Zpočátku se vám taky nebude dařit otáčet kuličkami rovnoměrně, nebo je déle udržet v dlani. Neztrácejte však elán, ze dne na den to půjde lépe.

Můžete si zkusit i hru pouze s jednou kuličkou. Koulejte ji mezi dvěma dlaněmi. Když získáte dostatečnou zručnost, můžete trénovat i se třemi kuličkami, nebo při otáčení tří, balancovat nad nimi čtvrtou.

Kuličky se dají využít i k masáži chodidel. Chodidla masírujte vsedě, kuličky položte na koberec (nikdy ne na tvrdý podklad) a nahoru a dolů je koulejte chodidly. Cvičte s kuličkami i při koupeli nohou, zlepší se vám krevní oběh a koupel bude účinnější. Kuličky však nikdy nedávejte do vody, ve které je rozpuštěná koupelová sůl, mohla by je poškodit.

Váš partner vám kuličkami může masírovat záda podél páteře. Je potřeba dbát na to, aby se kulička pod rukama nesmekala, ale koulela. Tato masáž je vhodná pro zmírnění  bolestí páteře, uvolňuje svaly a zlepšuje oběh krve. Tato technika napomáhá při zmírňování bolestí ramenou a zátylku. Při bolestech v břišní krajině koulení kuliček uvolňuje svaly břišní stěny.

 

Kuličky je třeba pravidelně ošetřovat

Na kuličky buďte opatrní, jejich cena není měřitelná pouze penězi. Po každém použití je otřete měkkou látkou a uložte do krabičky. Nikdy je nenechávejte ležet volně, mohou se snadno skutálet, nebo se o sebe vzájemně potlouci a poškodit se. Občas je potřete dětským olejem a otřete do sucha. Aspoň jednou měsíčně z nich pomocí neagresivního mycího prostředku smyjte nalepený prach a pot. Po umytí je důkladně osušte, ošetřete dětským olejem a opět do sucha otřete. Dodržíte-li tyto rady, je životnost kuliček prakticky neomezená.

 

Kuličková terapie posilňuje duši i tělo zároveň

Efekt působení léčivých kuliček čchi-kung se sice nedá mechanicky změřit, ale za to ho pocítíte. Cviky jsou velice jemným podnětem, proto je třeba léčbu provádět dlouhodobě. Účinek terapie spočívá právě v jemném dávkování. Podle pravidla: malé podněty léčí, střední blokují a silné škodí. Jemné podněty aktivizují samoregulaci organismu, která časem vypudí škodlivé vlivy a pomůže přemoci chorobu. Proto terapie kuličkami čchi-kung má vliv na celého člověka a to nejen na stránku tělesnou, ale i duševní. Z netrpělivosti a neklidu vzniká mnoho psychovegetativních poruch. Musíme se naučit sebrat vnitřní sílu k tomu, abychom prožily i klidný harmonický život. Učme se cílevědomě poznávat své tělo. Kuličky čchi-kung upevňují i toto vědomí, vždyť cvičení s nimi je vědomý trénink.

Během cvičení s kuličkami se mezi námi a vnějším světem vytvoří skutečný vztah. Podmínkou je ale, abychom hru s kuličkami necítili jako unavující nutnost, ale jako tělesný a duševní trénink, jehož výsledkem je dobré zdraví a duševní pohoda.

 

Doslov

Využijte toho, že je tento zázrak přírodního léčitelství už k dostání i u nás. Pomozte si sami! Máte ve svých rukou šanci upevnit si zdraví. Začít mohou i starší. Když si v dlani otáčíte dvě ocelové nebo kamenné kuličky, zlepšíte si krevní oběh a zároveň si dráždíte akupunkturní body a reflexní zóny. Je to nejjednodušší způsob masáže dlaní a akupresury. Nemusíte si zvlášť vymezovat čas, protože cvičit se dá prakticky všude – v čekání ve frontě, při sledování televize, dokonce i na procházce. Je to vynikající náhradní činnost pro lidi se sklonem přibývat na váze a pro kuřáky.

Dvě půlhodinky, které denně věnujete cvičení, zmírní vaši únavu, uklidní vás a nastolí celkovou duševní pohodu. Zlepší i paměť, příznivě ovlivní činnost všech vnitřních orgánů, vrátí nebo udrží dobré zdraví. Přitom zpevní svaly rukou a horních končetin, zlepší pohyblivost kloubů. Doporučujeme je každému (písařkám, hudebníkům), kdo má potřebu pro svou práci uvolnění rukou nebo kdo potřebuje odstranit křeč.

Výsledky většího počtu čínských nemocnic dokazují osmdesátiprocentní úspěch léčby vysokého krevního tlaku, akutní gastritidy, zánětu kloubů, neurastenie, anginy pectoris. Osvojit si léčbu je velice jednoduché: obě kuličky si vložíme do dlaně a rytmicky střídáme prsty, kterými je vystrčíme a znovu sevřeme do dlaně tak, aby se otáčely po směru nebo proti směru hodinových ručiček.

Začátečníkům doporučujeme používat menší a lacinější jadeitové kuličky, pokročilejším udělají radost ocelové zvonkové, které vyvolávají větší vibraci. Můžete střídat cvičení levou a pravou rukou, se třemi – čtyřmi kuličkami můžeme cvičení obměňovat. Několik párů kuliček je jednorázová investice a rodina je může používat celý život. Když je ochráníte před pádem, silným úderem, jsou prakticky nezničitelné.


Home
Psi vědí, kdy jejich páníčkové přijdou domů | Dotknout se Boha hudbou | Tao biologie | Specifické rysy taoismu | Vždy mne zajímaly zvuky | Pátrání po dokonalé harmonii | Zen v současné Číně | Čínská "sekta" Falun Kung | Všechno zpívá | Kniha proměn | Počátky čínské rituální hudby | I-ťing jako lunární kalendář | Jídlo je náš nejlepší přítel | Zjišťování vitality stromů | Pět prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) | Přednáška o ničem | Čtyři minuty třicet tři vteřiny | Čínská hudba | Zázrak přírodního léčitelství - čínské koule | Čínský horoskop | Ram Dass – guru po mrtvici | Čína (za pár desetiletí) na špici pelotonu? | Dech minulosti | Terence McKenna o I-ťingu