Home

Číslo 9

 

Čínská "sekta" Falun Kung

V 80. letech (zní to možná divně, ale skutečně minulého století) zažila Čína bezprecedentní vzedmutí zájmu o Či-Kung, staré umění podobné známějšímu cvičení tai-či-čuan. V roce 1980 byly s uvolněním politické atmosféry povoleny i první soukromé obchody a podniky. Výsledkem, kromě jiného, byla i záplava mistrů Či-Kungu, kteří se objevili jakoby přes noc a z nichž každý přinášel vlastní jinou, a atraktivnější verzi. Mistr Li Hongzhi tento vývoj pozoroval a dělal si poznámky. V květnu roku 1992 založil své hnutí, nazvané Falun Kung, jehož techniky přinášely i to, co si Li myslel, že chybělo většině ostatních forem. Falun přináší techniky, které jsou soustředěny na podporu hlubšího propojení mezi myslí a světem přírodních zákonů. Kritikové tvrdí, že Falun je náboženská a politická verze směsi či-Kungu, tai-či, buddhismu, taoismu a konfucianismu s charismatickým vůdcem navrch.

Mistr Li Zhongzhi se narodil 13. května 1951 v provincii Jilin, jeho rodina byla vždy velmi vzdělaná a i svému synovi poskytla správné osobní instrukce od mistrů mnoha různých duchovních škol buddhismu i taoismu. Prošel prý obdobími velmi intenzivních cvičení a dodržoval velmi přísnou disciplínu. Když bylo jeho vzdělání úplné, byl vysoce motivován ideou, že jedinou možností, jak se zbavit utrpení, je pokusit se své duchovní porozumění vrátit i společnosti pomocí dlouhodobé kultivace a praxe. To také vysvětluje jeho rozhodnutí stát se duchovním učitelem.

Ve své knize The revolving Wheel of Dharma Mistr Li píše o tom, že i on své znalosti převzal od svých mistrů, tak jako oni ji přebírali od svých učitelů po celá staletí od nejstarších dob. Falun se ale zdá být mezi mnoha jinými způsoby současné asijské duchovnosti přeci jen v něčem unikátní. Daří se mu transformovat lidské životy. Zahrnuje program tělesného cvičení, ale také mentálního rozvoje a rozvoje duchovnosti. Součástí je také kultivace "falunu", jakési inteligentní a miniaturizované podstaty kosmu. Jakmile je zformován, falun přebývá v dolní části břicha cvičence, vyvíjí se částečně automaticky. Jinak řečeno, člověk nemusí cvičit 24 hodin denně a přesto se falun dále zkvalitňuje. Falun Kung může být praktikován kýmkoliv bez ohledu na jeho náboženskou příslušnost a způsob víry. Byl stvořen, aby podpořil již existující druhy duchovnosti a praxe, ne aby byl s nimi v konfliktu. V knize stojí: "Je již prokázáno, že kultivace falunu člověka nejen uzdravuje, činí více inteligentním a moudrým, ale také čistí jeho mysl a pozvedá jeho morální standardy. Naplňuje jeho touhu nalézt cestu vedoucí k osvícení a postupovat po ní vzhůru k vyšším dimenzím."

Falun Kung je založen na práci se staročínskými universálními hodnotami (pravda, soucit a kultivace). Právě kultivace těla, mysli a duše je velmi významným aspektem čínské kultury, jímž se mnoho různých systémů zabývá již celá tisíciletí. Kultivace je asi to nejlepší slovo, vyjadřující postupné vylepšování a pozvedávání kvalit těla, mysli a duše, protože tento proces vyžaduje také pravidelné a soustředěné úsilí samotného cvičence. Člověk doslova "kultivuje" své kvality jako na zahradě, sází semena dobra a snaží se rostliny ochránit před vnějšími okolnostmi či vlivy.

Čínské slovo pro kultivaci je Xunjan a je používáno k popisu těch starých cvičení, které mají většinou i své náboženské názvy. Po období kulturní revoluce však lidé začali místo tohoto slova, které by mohlo dráždit vládu, používat nové slovo či-Kung: či je universální životní energie, Kung znamená kultivace energie, která je pak kvalitativně vyšší součástí či.

Falun Kung se řídí jedinou knihou Zhuan Falun, napsanou mistrem Li Zhongzhi a pěti sestavami cvičení. Ta jsou velmi náročná, ale instrukce jsou v co nejjednodušším jazyce. Poskytují praktické rady každému, kdo chce povznést kvality své osobnosti blíž universálním zákonům. Sama cvičení jsou jednoduchá, pomalá a přirozená, bez jakéhokoli napětí. Hodí se pro lidi jakéhokoli věku. Dnes se cvičí i ve skupinách, protože tak cvičenci snadněji dosahují vnitřního klidu, míru a vyrovnanosti.

Proč toto duchovní hnutí jakási sestava různých učení má konflikt se současným vedením komunistické Číny? Problémy se datují již od roku 1992, kdy se Falun Kung začal šířit Čínou neuvěřitelnou rychlostí. Představitelé hnutí Falun Kung odhadují, že v roce 1999 měli přibližně sto milionů následovníků. Dokonce i čínská vláda, která v přítomnosti mnoho důvodů k bagatelizování popularity Falun Kungu, přiznává, že hnutí má více jak dva miliony příznivců. V červenci 1999 prohlásila čínská vláda hnutí Falun Kung za nelegální. Mistr Li, který tento vývoj předpokládal, žije již od roku 1997 v New Yorku.

"Lidé, kteří nedosahují vysokých morálních kvalit, žijí v tomto světě plném korupce pro peníze, umírají pro moc a mají radost nebo lítost jen když vydělají nebo prodělají. Bojují jeden proti druhému. Když tito lidé slyší o Zákonu (Falun kungu), většinou se smějí nebo mluví o něčem velmi podezřelém, čemu nerozumí a nikdy neuvěří. Takové lidi je obtížné zachránit. Nashromáždili tolik negativní karmy, že jejich těla jsou jí přímo prosycena, jejich moudrost je uzavřena a původní harmonie ztracena," říká Falun kung o kapitalismu.

Žáci Falun kungu mají zakázáno přijímat nebo dávat peníze, pokud je to spojeno s šířením učení nebo s praktickým cvičením. Pokud někdo toto nařízení poruší, prokáže tím, že není skutečným žákem Falun kungu.

Od července 1999 členové Falun kungu právě tak jako členové Amnesty International opakovaně prokazují policejní akce, bytí, ilegální věznění v pracvních táborech a tresty bez řádného procesu. Jejich odvolání k OSN bere čínská vláda jako kriminální činy "sekty, která skrývá, ale zahrnuje kriminální aktivity". Čínská vláda Falun kung bere jako hrozbu pro společnost a režim. Přímý zákaz ale nic neřeší. Příslušníci Falun kungu odmítli vzdát se své praxe. Mnozí z nich opustili svá místa i domovy a cestují mezi velkými městy a obhajují činnost Falun Kungu.

Mistr Li je mezitím přijímán v mnoha velkých městech (Washington D.C., Baltimore, Filadelfia, Atlanta) s nejvyššími poctami.

Analogie hnutí raných křesťanů a reakce římského impéria se sama nabízí. Tak jako křesťanství, které přineslo novou formu duchovnosti, spojenou s charismatickým vůdcem, i Falun Kung představuje se svými cíly a metodami pro současnou vládu Číny velké nebezpečí. Dnes ale mají lidé na celém světě již možnost dovědět se o všem, co se děje a nespravedlivě utiskované podpořit. Mistr Li Zhongzhi ukazuje Číňanům novou, velmi efektivní duchovní cestu.

Členové hnutí se začínají více stýkat mezi sebou, obnovují se normální vztahy mezi rodinami a příbuznými. Semináře, školy a aktivity Falun Kungu jsou zdarma. Přednášky jsou koordinovány sítí dobrovolníků, kteří přispívají svým časem a svými dovednostmi k rozšiřování učení. Existují stovky příruček a instruktážních videokazet. I v USA lze ve veřejných knihovnách a v knihkupectvích mnohé z nich sehnat. Internetoví fanoušci se mohou podívat na adresu http://falundafa.ca


Home
Psi vědí, kdy jejich páníčkové přijdou domů | Dotknout se Boha hudbou | Tao biologie | Specifické rysy taoismu | Vždy mne zajímaly zvuky | Pátrání po dokonalé harmonii | Zen v současné Číně | Čínská "sekta" Falun Kung | Všechno zpívá | Kniha proměn | Počátky čínské rituální hudby | I-ťing jako lunární kalendář | Jídlo je náš nejlepší přítel | Zjišťování vitality stromů | Pět prvků (dřevo, oheň, země, kov, voda) | Přednáška o ničem | Čtyři minuty třicet tři vteřiny | Čínská hudba | Zázrak přírodního léčitelství - čínské koule | Čínský horoskop | Ram Dass – guru po mrtvici | Čína (za pár desetiletí) na špici pelotonu? | Dech minulosti | Terence McKenna o I-ťingu