Home

 

Evoluce

 

Setkání s Lamou Yešem

 

Canto gregoriano

 

Techniky posvátného

 

Zázrak lidského hlasu

 

Otevřte svou čakru smíchu

 

Indická hudba se zpívá

 

První Vznešená Pravda Kyberprostoru

 

Kyberprostor

 

Šamané v kostele

 

Geniální malíř vizí
František KUPKA

 

KOSMOS
podle Wilbera

Číslo 1

 

Zázrak lidského hlasu

Šamanský zpěv je globální
posvátnou hudbou dneška.
D. Hykes

Anglický filmař David Hykes navštívil v roce l974 New York a náhodou tam uslyšel hudbu minimalistického  skladatele La Monte Younga. Táhlé tóny plné harmonických  ozvěn tehdy Hykese podivně vzrušily. Začal se zajímat  o původ a působení alikvotních, harmonických tónů,  později založil svůj soubor Harmonic Choir a vydal již  několik alb podivné vokální hudby. "Cítím, že tahle  hudba je to nejnadějnější, co v současné hudbě existuje",  řekl. "Je v ní ocenění a uznání starodávných zpěvů  s novými možnostmi hudební formy a uměním naslouchat."

 Umění naslouchat je klíčem nejen k hudbě Davida Hykese a jemu podobných, kteří začali zkoumat jeden  jediný tón. Začali se ptát, co je za magickou silou hudby, proč některé  rezonance člověku a jeho uchu lahodí, jiné ne, kde se  bere  v hudbě  schopnost pracovat s emocemi, co je za  tajemstvím šamanského zpěvu, který prý léčil, atd.

 Tibetští mniši a mongolští šamané uměli zpívat  "dvouhlasně" - v jedné základní tónině a zároveň ve  vysokém kmitočtu pískavých tónů, které vznikají až druhotně interferencí, v ústní dutině, po celá tisíciletí. Do Evropy a USA se toto umění dostalo až celkem nedávno, díky skladatelům experimentátorům,  jakým byli La Monte Young, Karlheinz Stockhausen a jiní, kteří zkoumali sílu působení jednotlivého zvuku na  člověka a jeho psychiku.

 Žádný zvuk na světě není "čistý" - není to jen jediná  frekvence. Hrané nebo zpívané "C" není jen "C". Nota  c je složena ze základní frekvence a dalších frekvencí,  násobků té původní, kterým se říká alikvotní, nebo  harmonické tóny. V případě noty c je tedy základní  frekvence l3l Herzů, další harmonický tón je 262 Hz,  třetí má pak 393 Hz atd. Tak to funguje jen ve světě  čisté matematiky, ve skutečnosti je to složitější, ale  i hezčí a zábavnější.

 A jsme u šamanů. Ukázalo se totiž, že i my, lidé  současní, s trochou pozornosti a cviku snadno ve svém  hlase objevíme a uslyšíme harmonické tóny (anglicky  "overtones", německy "obertone"). Není to až tak  složité, zpěvák zpívá základní tón a pomocí formování  rtů a ústní dutiny jaksi rozdělí tón na řadu dalších  a jako tzv. flažolety na kytaře, může produkovat další zvuky. Tibetští mniši tvrdí, že každý člověk, když  zpívá, zpívá i alikvóty, ale jen málo lidí na světě je  dokáže i slyšet.

 V Evropě a v USA však dnes již existují desítky  souborů a stovky jednotlivců, kteří zvládli zpěv tzv.  "overtones". Takový zpěv je pro ně snadnou a lehce  dostupnou možnosti "setkat se s nekonečnem" jak  prohlásil jeden z nich. Je to ale zároveň také dechové  cvičení, uvolňování hlasivek, zvuková masáž spodních  částí mozku, lekce umění naslouchat a také produkce stále "čistších" tónů. Ve svém konečném důsledku tyhle "čisté" tóny, vzniklé až interferenčně v ústní dutině, harmonizují přímo nejen jednotlivé buňky a neurony, ale i pocity a další myšlenkové "formy".

 Starokřesťanská "poslušnost", tedy umění naslouchat  srdci, aanglicky "obedience", původně latinsky znamená  "absolutní naslouchání". Mnozí vědci, umělci, filosofové  a třeba  laici (jako v případě Davida Hykese)  na to, díky "šamanskému" zpěvu, přišli: aby se člověk  a svět mohl domluvit, musí se znovu naučit poslouchat  (sobě, svému srdci a těm druhým). Zpíváním se pak člověk  naladí - sám se sebou, se svou duší, se světem okolo,  s dobou a společností.

 Jako v případě hlubinné ekologie, transpersonální  psychologie a v dalších oblastech lidského poznání,  i v psychologii a muzikologii se musíme vrátit zpátky,  k poznání našich předků. Zatímco věda postupně zjišťuje,  že vlastně nevíme, jak slyšíme, dnes už (jako v případě  akupunktury) známe a můžeme používat praktické způsoby,  jak vyladit a zharmonizovat svou mysl a svá těla pouhým  zvukem. Tak jako v případě "ladění" piána jde nakonec ne  o vědu a matematickou přesnost, ale o "temperované  ladění" a cit, tak i v oblasti psychohygieny  a preventivní psychologie lze s velkým úspěchem používat  něco, nad čím "vědě" zůstává rozum stát.


Home
Výhody a pasti advaitické cesty | Ambient je všude kolem | Vítězství mysli nad hmotou | Fraktální geometrie a podoba přírody | Chvála bláznovství | Využít šance  Hudba, která se dá pít. Čaj, jenž se dá poslouchat. | Učení dona Juana | Sny vědomí - CIA, LSD a revolta šedesátých let | Eleuzínská mystéria | Evoluce | Setkání s Lamou Yešem | Canto gregoriano  Techniky posvátného | Zázrak lidského hlasu | Otevřte svou čakru smíchu | Indická hudba se zpívá | První Vznešená Pravda Kyberprostoru | Kyberprostor | Šamané v kostele | Geniální malíř vizí František KUPKA | KOSMOS podle Wilbera