Home

 

Evoluce

 

Setkání s Lamou Yešem

 

Canto gregoriano

 

Techniky posvátného

 

Zázrak lidského hlasu

 

Otevřte svou čakru smíchu

 

Indická hudba se zpívá

 

První Vznešená Pravda Kyberprostoru

 

Kyberprostor

 

Šamané v kostele

 

Geniální malíř vizí
František KUPKA

 

KOSMOS
podle Wilbera

Číslo 1

 

Učení dona Juana
Carlos Castaneda
 (1.vydání Reflex 1992, druhé 1996)
Otevřená skutečnost (1. vydání 1993, druhé 1996)
Cesta do Ixtlanu (1996)
Příběhy síly (1996)
vše VOLVOX GLOBATOR

První čtyři svazky ze zatím devítidílného cyklu bestsellerů amerického antropologa brazilského původu Carlose Castanedy  - na přelomu šedesátých a sedmdesátých let "patrona" psychedelické revoluce, patří dnes již ke kultovní literatuře. Autor  byl po dlouhá léta - podle vlastních slov - žákem indiánského šamana kmene Yaqui dona Juana (k jejich seznámení  došlo v roce 1960) a jeho knihy, ve kterých popisuje své zkušenosti jsou dnes ve své oblasti již bezesporu klasikou. Jde o autorovy záznamy událostí, rozhovorů, vnějších i vnitřních dějů, rozmanitých reflexí apod. vztahující se k jeho učednictví. Castaneda  zjevně během let prochází hlubokou vnitřní transformací. Je dobré si přečíst jeho "intelektuálskou" Strukturální analýzu, která tvoří druhou část první knihy. Která vedle strhujících deníkových zápiscích působí svým vyhroceným západním racionalismem jako studená sprcha. Ve skutečnosti je to však - v Castanedově případě tehdy ještě nejspíše nevědomě - nastavené zrcadlo západnímu čtenáři. Podobným způsobem totiž většina z nás více či méně uvažuje ještě dlouhou dobu poté, co došla k vnitřnímu poznání nutnosti změny tohoto způsobu myšlení.  

Naproti tomu už v deníkových záznamech první knihy sledujeme proměnu velmi sebejistého a poněkud samolibého studenta antropologie v člověka poznání, či spíše zatím hlavně poznávání. Formou učení dona Juana jsou změněné stavy vědomí, způsobené různými halucinogenními rostlinnými látkami, které jsou požívány, ale i pěstovány a vyráběny, za zvláštních, přesně daných rituálů. Ty mají zjevně velmi dlouhou tradicí a jsou pro celkový účinek neméně důležité než samotné halucinogeny.  Jak se však ukazuje v dalších Castanedových knihách, tyto látky nejsou pro jeho duchovní systém zdaleka to nejdůležitější.  Zážitky ze změněných stavů vědomí (jedná se například o několik setkání s tajemným učitelem a ochráncem Mescalitem, ale také o létání, věštění nebo prožitek existence ptáka, různé vize alternativní reality apod.) jsou pak pod vedením učitele, v tomto případě dona Juana, dále zpracovávány, tj. podle potřeby buď rozváděny, zopakovány nebo potlačeny.

Pracuje se tu víceméně stejným způsobem jako v alchymii nebo starověkých mystériích - postupnou duchovní proměnou osobnosti. Nabízí se srovnání také s některými inspirativními proudy soudobé psychoterapie. Slovy dona Juana je zde pak příkře odmítnuta jakákoliv profanace, nebo masové rozšíření halucinogenních látek, bez vnitřního vztahu a dlouholetého vedení zkušeného učitele. 

Tyto první čtyři díly bývají  pokládány za to nejpodstatnější z celé řady (přesto se doufejme dočkají svého českého vydání i ty ostatní) - a při jejich četbě je možné proměnit past intelektuálského přístupu a uvažování o tom, zda Castaneda prožil všechno, část nebo vůbec nic z toho, co ve svých textech popsal, případně jaký podíl tu má pouze slyšené a skutečně zažité či odkud nebo od koho to vlastně opsal, ve hru.  Hra je prostě hra. Přesto nelze popřít, že Castaneda svými knihami ovlivnil celou generaci duchovních hledačů.

Pavel Hlavatý


Home
Výhody a pasti advaitické cesty | Ambient je všude kolem | Vítězství mysli nad hmotou | Fraktální geometrie a podoba přírody | Chvála bláznovství | Využít šance  Hudba, která se dá pít. Čaj, jenž se dá poslouchat. | Učení dona Juana | Sny vědomí - CIA, LSD a revolta šedesátých let | Eleuzínská mystéria | Evoluce | Setkání s Lamou Yešem | Canto gregoriano  Techniky posvátného | Zázrak lidského hlasu | Otevřte svou čakru smíchu | Indická hudba se zpívá | První Vznešená Pravda Kyberprostoru | Kyberprostor | Šamané v kostele | Geniální malíř vizí František KUPKA | KOSMOS podle Wilbera