Home

 

Evoluce

 

Setkání s Lamou Yešem

 

Canto gregoriano

 

Techniky posvátného

 

Zázrak lidského hlasu

 

Otevřte svou čakru smíchu

 

Indická hudba se zpívá

 

První Vznešená Pravda Kyberprostoru

 

Kyberprostor

 

Šamané v kostele

 

Geniální malíř vizí
František KUPKA

 

KOSMOS
podle Wilbera

Číslo 1

 

Canto gregoriano

"Naslouchej, můj synu, hlasu svého Boha
a otevři dokořán uši svého srdce."
(l. pravidlo Řádu Sv. Benoita, původce
pravidelného zpěvu benediktýnů).

Co je to gregoriánský chorál? Jak a čím se liší od  ostatních druhů hudby? Proč jsou některé druhy zpěvu  považovány za "posvátné"?

Gregoriánský chorál je druhem oficiálního, v latině  zpívaného, liturgického jednohlasého zpěvu ve volném rytmu.  Jeho prameny jsou v Syrii, Palestině, Řecku a Římě. Podle  tradice papež Řehoř (Gregor) Veliký (540-604) sebral a  standartizoval starší melodie a písně používané při mších.

Ucho je orgánem rovnováhy, ale když řekneme rovnováha,  myslíme daleko víc než jen fyzickou schopnost stát rovně.  Myslíme tím také napětí těla ale také tělesné postoje, gesta,  "řeč těla". Vestibulární funkce ucha se také vyvíjí nejdříve.

Další funcí ucha je ta, o které se domníváme, že ji známe:  analýza a dekódování zvuků z vnějšího ale i vnitřního  prostředí.

Třetí funkcí ucha, a lékaři tuhle funkci zatím zcela  ignorují, je nabíjet organismus elektrickým potenciálem. Jen  díky uším dokážeme "nabíjet" svou mozkovou baterii.

Doktor Tomatis tvrdí, že existují dva základní druhy hudby  zvuků a hudby - ty, které člověka energeticky "vybíjí", a ty,  které ho "nabíjí".

 

Jaký druh zvuků tedy lidi "nabíjí? Bez vyjímky je to např.  nahrávka matčina hlasu. Nabíjí ale také některá hudba.  Nejvíce úspěchů docílil dr. Tomatis s hudbou Mozarta  a gregoriánského chorálu (nahrávky z opatství Solemnes,  zvláště ranní a půlnoční Vánoční mše).

Gregoriánský chorál, jak bylo zjištěno pomocí osciloskopu,  obsahuje všechny tóny z oblasti těch frekvencí, které uchu  dodávají energii. Ani jediný tón nevybočuje. Gregoriánský  zpěv obsahuje všechny frekvence hlasového spektra, od 70 Hz  až k 9000 Hz, ale s jinými "obalovýni" a doprovodnými  frekvencemi než u normální řeči. To jsou frekvence, které  dodávají hlasu charakteristickou barvu. Má-li váš hlas dobrou  "barvu", je-li bohatý na harmonické tóny (overtones),  nabíjíte se vždy, když hlas používáte (a navíc to samozřejmě  pomáhá těm, kteří vás poslouchají.

Velmi důležitou věcí na gregoriánském chorálu je absence  tempa: má jen svůj vnitřní rytmus. Když posloucháte mnicha,  který zpívá Alelujá, máte dojem že se snad nikdy nenadechne.  Jedná se o jakýsi velmi účinný, téměř jógický, cvik velmi  úsporného dýchání, který ovšem vyžaduje absolutní uvolněnost  a klid toho, kdo zpívá (a dýchá). Funguje to pak ovšem  i opačně, navodíte-li hluboké a klidné dýchání, navodíte  i duchovní a emoční klid a mír.

Ukázalo se také, že při kolektivním, sborovém zpěvu  dochází k tzv. "myotransferu", přenosu elektromagnetických  energií mezi hlasivkami jednotlivých, blízko sebe stojících  zpěváků. Hlasivky jsou nejcitlivější a nejpohyblivější svaly  lidského těla. Mají ale velmi úzké spojení s emočním  chováním. Když má člověk strach nebo trému, "stáhne" se mu  hrdlo. Podaří-li se mu ale uvolnit hlasivky, zbaví se  i vnitřního, emočního napětí. Je to jako když učitel rozezní  svou ladičku: ladičky v rukou žáků se okamžitě také rozezní.  Uvolní-li se (zpěvem a dechem) jeden zpěvák, přispěje tak  (myotransfericky) k emočnímu uvolnění a harmonizaci  i ostatních sboristů. Při koncertu pak proces uvolnění  a harmonizace funguje i směrem do publika. Proto by každý  koncert, v tom ideálním slova smyslu, měl mít na posluchače  léčebný účinek.

Posvátný zpěv je jakýmsi probuzením vědomí. Z tohoto  hlediska je vše, co je činěno "posvátně", s koncentrací na  jeden zevšeobecňující motiv, zároveň terapeutické, léčivé:  zpěv gregoriánského chorálu mnichovi dodává energii,  stimuluje mozek a vestibulární aparát, uvolňuje hlasivky  a tedy i emoční stav, dechovým cvičením reguluje  a harmonizuje srdeční tep, krevní tlak atd.

Navíc tu hraje důležitou roli i kolektivní vyladění,  prostor ve kterém se zpívá (a kostely jsou z tohoto hlediska  ideálním sonickým prostředím), ale i pravidelná doba. Zdi  klášterů, kostelů (či mniškých cel) jsou pak provibrovávány  pozitivními frekvencemi zpěvu, který navíc zesilují. Hudba  (a posvátný zpěv nebo poslech např. gregoriánského chorálu)  nám pomáhá spojit všechny úrovně, kterými oscilují naše  životy. V biologii jedné říkáme Život, v oblasti citů se jiná  úroveň jmenuje Láska, v psychologii má název Vědomí  a teologové tomu říkají Bůh.

 Kláštery, které byly zrušeny, jsou přesně ty, ve kterých  se přestalo zpívat.


Home
Výhody a pasti advaitické cesty | Ambient je všude kolem | Vítězství mysli nad hmotou | Fraktální geometrie a podoba přírody | Chvála bláznovství | Využít šance  Hudba, která se dá pít. Čaj, jenž se dá poslouchat. | Učení dona Juana | Sny vědomí - CIA, LSD a revolta šedesátých let | Eleuzínská mystéria | Evoluce | Setkání s Lamou Yešem | Canto gregoriano  Techniky posvátného | Zázrak lidského hlasu | Otevřte svou čakru smíchu | Indická hudba se zpívá | První Vznešená Pravda Kyberprostoru | Kyberprostor | Šamané v kostele | Geniální malíř vizí František KUPKA | KOSMOS podle Wilbera