Home

 

Evoluce

 

Setkání s Lamou Yešem

 

Canto gregoriano

 

Techniky posvátného

 

Zázrak lidského hlasu

 

Otevřte svou čakru smíchu

 

Indická hudba se zpívá

 

První Vznešená Pravda Kyberprostoru

 

Kyberprostor

 

Šamané v kostele

 

Geniální malíř vizí
František KUPKA

 

KOSMOS
podle Wilbera

Číslo 1

 

Využít šance
Laurie Andersonová se ptá,  John Cage odpovídá
(převzato z čtvrtletníku Tricycle)

A: Vzhledem vypadáte jako někdo, kdo ztratil naději. Myslíte, že lidi jsou na tom stále lépe?

C: Co jiného můžeme říci než ano? Jiná odpověď neexistuje.

A: Je třeba jít dále? Abychom byli schopni jít dále?

C: Ne být schopni jít dále, ale jít dále. Jak kdysi poznamenal Suzuki, "v lidech je tendence k dobru". Není to nádherné? V lidech existuje tendence k dobru. Nikdy nevysvětlil, co tím myslel. A my se ho nikdy nezeptali.

A: Co vás vedlo že jste u něho studoval?

C: Měl jsem štěstí. Četl jsem knihu o Ramakrišnovi a začal jsem se zajímat o orientální myšlení. Zaujala mne i kniha A. Huxleyho The Perennial Philosophy a začal jsem tušit, že různá náboženství  říkají totéž, jen jinou formou. Ramakrišna například hovoří o Bohu jako o jezeru, ke kterému přicházejí žízniví lidé. A tak jsem hledal, co by se mi líbilo nejvíc, a našel jsem zen buddhismus a to bylo právě v době, kdy do New Yorku přišel Suzuki. Dva roky jsem každý týden navštěvoval jeho přednášky, které, jestli si dobře pamatuji, začínaly vždycky o půl páté odpoledne.

Suzuki toho moc nenamluvil a vlastně jsme se neměli čeho chytit.

A: Kladli jste mu otázky?

C: Nepamatuji se že bychom to dělali.  Jednou na Havaji, na semináři filosofů, uběhlo několik dní a Suzuki stále nic neřekl. Hlavní organizátor to už nevydržel a zeptal se: "Sedíme tiše už několik dní, neřekl byste nám něco o realitě?" A Suzuki zase nic neřekl, jen lehce vzhlédl na tazatele.  Ten po chvíli pokračoval: "Třeba tenhle stůl, je reálný?" A Suzuki odpověděl: "Ano." Muž se ptal dále: "V jakém smyslu reálný?" Suzuki řekl: "V každém smyslu."

A: Když byl v roce 1991 Dalajlama v Madison Square Garden při iniciaci mandaly Kalačakra, hodně lidí se neustále ptalo, ale otázky nebyly otázkami, spíše se lidé chlubili, co znají z tibetského buddhismu. Jakoby ani nechtěli nic skutečně vědět. Pak přišla poslední otázka. Dalajlama seděl s ostatními lamy před velkou zlatou pagodou. "Co je v té pagodě?" chtěl někdo vědět. A Dalajlama vysvětlil, co to ta písková mandala uvnitř pagody je a to změnilo celou atmosféru. Byla to jediná opravdová otázka toho večera.

Kalačakra...to jejich učení je tak důmyslné. Lidé pak slavnostně přísahali různé sliby a i jí jsem slíbila, že po zbytek svého života budu vžy a ke všem laskavá. Vyšla jsem pak ven ptala se sama sebe, co to všechno znamená. Potkala jsem přítelkyni a ta se ptala jednoho mnicha: "Neslíbila jsem toho moc nebo naopak příliš málo?" On jí odpověděl: "Víte, mysl je jak divoký bílý kůň a když pro něho stavíte ohradu, dejte pozor, aby nebyla příliš malá." Byl tak praktický...

Dalajlama se zmínil, jak je vděčný, že v minulých životech konal tolik dobra, že teď může vést tak úspěšný a radostný život...Myslíte si, že někdo před vámi konal dobro, takže vy dnes můžete tak spokojeně žít, nebo že tím, jak žijete, shromažďujete dobro pro své potomky?

C: O tom já vůbec nic nevím.

A: A nejste aspoň zvědavý?

C: Nejsem zvědavý. Velký rozdíl mezi městem a venkovem je například ve zvucích: zvuk pouličního hluku a ptáků. Ve městě mne ptáci rušili vlastně víc než hluk ulice, ale když jsem začal žít na venkově, byl jsem překvapen, jak ostře a důrazně zpívají ptáci.

A: Protože mají tak široký repertoár?

C: Ne. Protože jsou tak hlasití. Vyrovnají se sirénám když přilétnou blíž...    

A: Když jste pracoval s prvkem náhody, myslel jste na nepřízeň osudu?

C: Ne. V takových situacích přemýšlím o tom, co ve mně, v mém myšlení, potřebuje změnit. Bylo-li to něco, co se mi nelíbilo, byla pak příležitost změnit to směrem k tomu, co se mi líbí namísto toho, abych se toho nepříjemného pracně zbavoval.

A: Uvažoval jste o tom jako o nějakém vzoru, nějaké struktuře, jejíž pravidla prostě nechápete?

C: Vždy jsem raději uvažoval o jednom místo o dvou, takže jsem se nenechal zatahovat do vztahů. A to, co mne právě v tu chvíli obtěžovalo, bylo vždy něco, co vzniklo z nějakého staršího vztahu, o kterém jsem ani netušil.  Jakmile jsem ho ale akceptoval, ukázal se být vždy velmi produktivní. Jakýsi druh prázdnoty, který mne zval dovnitř, ne abych něco udělal či ovlivnil, ale spíše abych neovlivňoval své vědomí nebo potěšení.

A: Soudil jste jaksi sám sebe.

C: Ano. Místo abych se zbavoval toho, co se mi nelíbí, jsem se pokoušel změnit se tak, abych si byl k užitku.

John Cage je ve svých 80 letech nepřehlédnutelnou postavou poválečné kultury 20. století. Jako filosof provokatér, multidisciplinární umělec a otec současné hudby spojené s prvkem náhody, Cage inspiroval celé generace dalších umělců Západu i Východu. V letech 1949 až 1951 studoval zen buddhismus u D.T.Suzukiho (University of Columbia).

Laurie Andersonová (která nedávno po druhé vystoupila v Praze se svým vizuálně hudebním projektem) se o buddhismus zajímá od 70. let. Původně je historička umění, dnes je známa spíše jako hudebnice, houslistka, skladatelka, filmařka, fotografka.


Home
Výhody a pasti advaitické cesty | Ambient je všude kolem | Vítězství mysli nad hmotou | Fraktální geometrie a podoba přírody | Chvála bláznovství | Využít šance  Hudba, která se dá pít. Čaj, jenž se dá poslouchat. | Učení dona Juana | Sny vědomí - CIA, LSD a revolta šedesátých let | Eleuzínská mystéria | Evoluce | Setkání s Lamou Yešem | Canto gregoriano  Techniky posvátného | Zázrak lidského hlasu | Otevřte svou čakru smíchu | Indická hudba se zpívá | První Vznešená Pravda Kyberprostoru | Kyberprostor | Šamané v kostele | Geniální malíř vizí František KUPKA | KOSMOS podle Wilbera