Home

Číslo 2

 

Alternativní ekonomické systémy

Na semináři "Alternativy konzumního způsobu života", jenž probíhal 21. - 23. března 1997 v Ekologickém centru Toulcův dvůr v Praze, vystoupila také Judith Hanna, představitelka britské nadace "New Economics Foundation". Hlavní myšlenkou této nadace je navrátit do ekonomiky takové lidské hodnoty, jako je přátelství, pohoda, čisté životní prostředí apod.

Luxusní obchody v mnoha světových metropolích mají extrémní ceny, protože si nechávají platit právě za nedostatkový artikl, lidský přístup. Avšak peníze jsou velmi nespolehlivým ukazatelem hodnoty.

Proto nadace nabízí např. tyto alternativní přístupy:

1) alternativní měřítka

Úroveň ekonomiky většiny vyspělých států je obvykle měřena ukazatelem hrubého domácího a národního produktu. Nadace se však snaží o prosazování nových, lidštějších měřítek, kterými jsou např. "index udržitelného harmonického blahobytu", vypracovaný Harmonem Dailym ze Světové banky, a "index lidského rozvoje", k němuž podnět vzešel z OSN (započítávají se např. i kulturní tradice a možnosti atd.).

2) spolupráce se soukromými firmami

Dnes je již běžné, že si firmy nechávají dělat audit ekologických účinků svých výrobků. Nadace navíc nabízí i tzv. sociální audit, který prověřuje např. způsob chování firmy ke svým zaměstnancům. Tento audit si nechala dělat např. firma Body shop, která je velmi ekologicky zaměřena. Nadace nabízí své služby i nadnárodním společnostem, jakými jsou např. Levi Strauss, jejíž výrobky vznikají především v zemích třetího světa, jako je např. Malajsie. Etika její výroby má tak obrovský vliv na značnou část populace země. Sociální audit si nechává nadace zaplatit zrovna tak draho jako jiné firmy jiné audity, aby pak tyto finance mohla použít k dalším svým projektům.

3) TOES 98 ("Alternativní ekonomický summit")

Nadace plánuje uspořádat souběžný alternativní summit se summitem sedmi nejbohatších zemí světa (G 7), který se bude konat v příštím roce. Tématem bude "udržitelná spotřeba". Nadace chce v celosvětovém měřítku prezentovat množství lokálních aktivit alternativní ekonomiky, jako jsou např. systémy LETS apod.

4) podpora lokálních podnikatelských aktivit

Nadace podporuje různorodé formy tohoto podnikání, jako jsou např. LETS systémy (v roce 1990 byly čtyři, dnes již existuje okolo 400 takových skupin jen v Anglii o velikosti od několika jedinců do několika set účastníků. LETSLINK, 61 Woodcock Road, Warminster, Wiltshire BA12 9DH, Great Britain, tel. fax. 00441985 217871), recyklace, opravy tzv. neopravitelných věcí, uměleckou tvorbu (z uměleckého hlediska nabývá mnoho věcí novou hodnotu), malé banky v komunitách (které mají větší úspěšnost než banky velké, je jich v současnosti v Anglii asi 520, ale např. v Irsku a v USA jsou ještě daleko rozšířenější. Association of British Credit Unions, Unit 307, Westminster Bussiness Square, 339 Kennington Lane, London SE11 5QY, tel. 0044171 5822625), ekologické zemědělství apod.

Všechny tyto aktivity "Nadace Nová Ekonomika" tvoří základ pro ekonomiku založenou ne na penězích, ale na lidech. Nadace podporuje praktické a kreativní přístupy právě pro udržitelnou ekonomiku.

Pokud se rozhodnete podpořit aktivity této nadace, bližší informace získáte na adrese: New Economics Foundation, 1st Floor Vine Court, 112-116 Whitechapel Road, London E1 1JE, telefon: 0044171 377 5696. Získáte: zdarma čtvrtletní magazín "New Economics", poslední informace o alternativách od tržního obchodu po etické investice, praktické rady, co můžete dělat a představivost a naději!

Judith Hanna na semináři zastupovala také britskou "Permaculture Association" (P.O.Box 1, Buckfastleigh, Devon TQ11 0LH, Great Britain, tel. 00441654 712188), organizaci pro trvale udržitelný rozvoj. Permakultura (viz kniha Patrick Whitefield: Permakultura v kostce, vydala Synergie 1996) je způsob tvorby udržitelného prostředí a systémů. Může být použit pro farmy, zahrady a architekturu, komunitami, obchodem a školami, k vytvoření zdravých a efektivních míst pro život a práci. Asociace je nyní v kontaktu s 68 organickými farmami v Británii, které mají rozmanitý program: pěstování organické zeleniny, chov prasat, pěstování velmi chutných hub "šiitake", produkce ekologicky příznivých hnojiv, výroba tradičního hruškového likéru, tradiční pálení dřevěného uhlí. Na těchto farmách je dávána přednost různorodosti před kvantitou. Asociace permanentně působí formou osvěty mezi tradičními zemědělci. Rovněž se zaměřuje na městské panelové periferie, v nichž panují neutěšené sociální poměry, kriminalita, špatné životní prostředí apod., ve snaze tyto oblasti oživit, tzn. zkvalitnit půdu permakulturním způsobem, vytvořit přívětivá místa pro děti i odpočinek dospělých a nabídnout tak možnost navázání osobního vztahu a pocitu zodpovědnosti k místu života každého člověka. Další zájem asociace je směrován na rozličná městská zákoutí, dvorky v meziblocích a malé zahrádky za domy. Asociace rovněž pořádá různé kurzy a školení jak a co pěstovat, jak plánovat vlastní budoucnost. V neposlední řadě se snaží budovat LETS systémy a neustále je podporovat.

Ing. Zdeněk Joukl (Desná  v Jizerských horách, tel. 0428/383339) se považuje za praktického ekologa. Pěstuje s několika zaměstnanci nový les, suché dřevo zhodnocuje na dřevo palivové, má čtyři sběrny papíru a turistický kiosek Nad Smědavou. Před čtyřmi roky se rozhodl, že bude své produkty prodávat za ceny, které si určí samotný zákazník (zatímco prý náš ministerský předseda léčí ekonomiku šokem vysokých cen, on hodlá ekonomiku vyléčit šokem z nízkých cen). Nazývá to, v protikladu k obvyklému termínu "tržní ekonomika",  "volnou ekonomikou". Jeho hlavním heslem je "náš zákazník náš pán".  Tvrdí, že když jsou dveře otevřeny, těžko se dají rozrazit. Jinak řečeno, od počátku počítá se vzájemnou důvěrou. Říká tomu "pohlazení pro duši". Ukázalo se, že má stejný zisk, který by dosáhl, kdyby nasadil obvyklé ceny. Umožňuje nákup svého zboží i méně solventním občanům (kdo nemůže zaplatit ihned, dostane složenku). Kdo si může dovolit, dá víc a umožní tak nákup i méně solventnímu. Podmínkou pro tento způsob podnikání ale podle něho je, aby podnikatel nepodnikal pro zisk, ale pro pocit užitečnosti ve společnosti. Ukázalo se, že tento způsob ekonomiky vede všechny zúčastněné i k celkově menší spotřebě.

 

První vlaštovky systému LETS se objevují dokonce už i u nás. Například centrum Ladronka (Petr Syrový, e-mail: syrovy@bbs.ssp.cz), farma Hare Krišna, centra v Olomouci a Sušici, Laskavé ekosofické společenství manželů Hřibových (L.E.S.: Hřibovi, Řepčice 316, 411 43 Třebušín).

O permakulturu se zajímá např. Šárka Halaštová z Prahy (tel. 3298103, e-mail: sharka@terminal.cz)


Home
Alternativní ekonomické systémy | Poselství  od "primitivů" | Bioetika | Planeta Země se stává globální vesnicí | Buddhismus a globální ekonomie | Ekonomika daru |  Fyzika andělů | Vzpomínky na budoucnost | Vize  Michala Harnera | Rychlejší než světlo | Buddhovství jednoho tónu | Tak to chodí v Japonsku | Posvátno v rukou politických stran a reklamních agentur | Šakuhači | KOMUSÓ | Buddhismus a ekologie | Reinkarnace a křesťanství | LETS aneb Jak se vyhnout nástrahám oficiální měny | OPUS MAGNUM | Základem všeho je rituál | Psychologie duchovních hnutí | Reset