Home

Číslo 3

 

Tibetská léčebná relaxace Kum Nye
Boris David

Na rozdíl od jógy, tchaj-ťi-čchuanu a celé řady dalších cvičení a léčebných systémů je Kum Nye u nás má,o známé a praktikované. Vyšel sice překlad knihy tibetského autora Tarthang Tulku (Alternativa 1995), avšak k většímu rozšíření Kum Nye nedošlo. Zřejmě proto, že širší veřejnost o této léčebné a relaxační technice nemá povědomí, a jednak proto, že chybějí zkušení instruktoři. Kniha obsahuje praktické návody ke cvičení i s vysvětlením, jak začít, ale charakter cvičení je způsobuje, že začátečník neví, jak do toho. Vychází to ze specifiky samotného cvičení. Jednotlivé pohyby se provádějí velmi pomalu. Je tedy nejlépe začít s někým, kdo již nejméně úvodem prošel. Navíc se díky působnosti cvičení dostavují často navenek nepříjemné pocity, emoce nebo i bolesti. To vše je ale způsobeno tím, že se změnou energie rozpouštějí různé fyzické či psychické bloky.

Jsme zvyklí obracet svou energii ven a zaměřovat ji k nějakému cíli. Při cvičení Kum Nye se však energie začne obracet dovnitř a není zaměřena k nějakému cíli. Z toho mohou na počátku cvičení pramenit různé projevy nevolnosti, bolesti a emočního rozrušení. Jsou to však jen průvodní jevy rozpouštění bloků. Správně voleným dalším cvičením se bloky rozpustí bolesti, nevolnost a emoční rozrušení zmizí a tělo se začně naplňovat energií. Výsledkem je pak příjemný, lehký pocit plnosti života.

Je tedy lepší začít cvičit ve skupině pod odborným vedením. Takový začátek by měl trvat alespoň několik dní (víkend), protože jen takto lze proniknout do pocitů při cvičení. Začátečník také bezu podpory skupiny většinou nedokáže cvičit dostatečně dlouho. Na několikadenním semináři lze nejlépe vidět správný způsob provádění cviků, ale také projít si energetickou přeměnou, poznat své bloky a rozpustit je. Atmosféra skupiny a společná energie napomáhá vytrvat v pomalých pohybech, které by se jinak naší netrpělivé mysli jevily jako obtížně nudné.

Kum Nye představuje účinný a nenásilný léčebně-relaxační systém, jehož pomocí lze uvolňovat stres, měnit negativní návyky, vzorce a postoje. Pomáhá dosáhnout hlubší vyrovnanosti, vážit si a radostně prožívat život. Otevírá smysly a srdce a pomáhá znovu nalézt spokojenost a naplnění.

Kum Nye je ojedinělým systémem, který spojuje dva přístupy - tělesný a psychologický. Působí na tělo i mysl a propojuje energie obou. Často se setkáváme s lidmi, kteří, ač duchovně na výši, nezvládají tělo, zatímco jiní fyzicky zdatní jedinci nezvládají psychickou zátěž vyvolanou vnějšími vlivy nebo vnitřními emocemi. Právě cvičení Kum Nye vede k účinné integraci těla a mysli a to nejen v průběhu cvičení, ale  i při dalších každodenních činnostech.

Soubor cvičení Kum Nye zahrnuje dechová cvičení, používání manter, masáže a využívání tlakových bodů na rukou, obličeji, hlavě, krku, hrudi, břichu, na pažích, zádech, kyčlích, nohou a chodidlech. V současné verzi Kum Nye používá celkem 115 pohybových forem. Celé cvičení je rozdělenou na přípravnou část (meditační, masážní, dechovou a pohybovou) a na celou řadu pohybových forem, rozdělených do dvou částí - na samotná pohybová cvičení a na pohybová cvičení pro stimulaci a transformaci energie. Toto rozdělení vychází spíše z praktických potřeb a nikoli z toho, že by se cvičící dělili na začátečníky a pokročilé. Nejde o zvládnutí nějakých cviků a tedy o dosahování nějakých cílů, ale o harmonické a soustředěné provádění několika málo cviků.

 

Na rok 1998 jsou plánovány semináře vedené zkušeným učitelem Kum Nye, klinickým psychologem Mattiasem Steurichem, který tuto techniku studoval řadu let pod vedením lamy Tarthang Tulkua v USA, na 21. - 26. dubna a 17. - 23. srpna v Kulturním domě v Bechyni.

Informace: Boris David, G. Svobody 33, 370 01 České Budějovice, tel. 038/6460536

Kulturní dům Bechyně, tel. 0361/961338


Home
Ekogramotnost | "Pravé" kreslení | Čtyři pilíře pro budoucnost | Nové způsoby učení   Výuka doma | Guru | Učit je lepší než vydělávat | Inteligencí je víc | Úřednické zkoušky v císařské Číně | Tibetská léčebná relaxace Kum Nye | Jde to | OBJEVOVÁNÍ DÍTĚTE | Mattova iniciace | ONE BRAIN | Jak se vyvíjí dětský mozek | Jsme tak bohatí, abychom mohli plýtvat nadáním dětí? | Neurotechnologie 2 | Heretici jsou přínosem | Buddhův kompas | Posvátné cesty | Učitelem je sám život Seberealizace a společnost | Co to jsou chytré drogy a mozkové nutrienty? | Proč se děti těší do školy