Home

Číslo 0

 

Zorica Mitrovič - Gajič
Všechno, co potřebujete vědět
 (o tom, jak fungovat na 100%, jak vycházet se sebou i okolím,  jak podávat vynikající výkony v nejrůznějších oborech lidské  činnosti a jak být šťastný, a o čem vám neřekli ani v mateřské školce, ani ve škole, ani  jinde) najdete v NLP

 Každý člověk vždycky dělá to nejlepší, čeho je právě schopen!

 Co je to NLP?

 NLP je taková metoda komunikace, která umožňuje téměř  zázračné změny v chování. Je to umění, věda a metoda o tom,  jak vyniknout v jakémkoli oboru lidské činnosti. Je to  metoda, která vznikla na počátku 70. let. John Grindler  (lingvista) a Richard Bandler (psycholog) začali na  universitě v Santa Cruz studovat práce známých osobností  - rodinné terapeutky Virginie Satirové, zakladatele Gestalt  terapie Fritze Perlse a slavného hypnoterapeuta Miltona  Ericsona. Později také práce antropologa Gregory Batesona.  Základním námětem práce Grindlera a Bandlera bylo studium  společných znaků lidské i profesní úspěšnosti výše zmíněných  osobností. Zjistili, že přes vnější rozdílnosti se v mnoha  hrubších strukturách ukázaly úžasné shody. Bandler a Grindler  shrnuli své odpozorované "modelované" vzory do použitelného  systému, který nazvali NLP (neurolingvistické programování).

 Dali dohromady jakýsi univerzální model pro každého z nás,  jak být úspěšný...

 Ano. Každý z nás na základě těchto poznatků a metod může  úspěšně "modelovat" své chování a život, napodobováním již  vyzkoušených postupů být úspěšný.

 Název už ledacos napovídá...

Neurolingvistické programování zahrnuje studium  psychosomatických projevů, jazykových zvyklostí a jejich  následné přeprogramovávání. Velmi zjednodušeně řečeno, reálný obraz světa si prostřednictvím smyslů ukládáme v mozku a nervové buňky (to je ono "neuro") v šedé kůře mozkové vytvářejí specifická spojení podle osobních dispozic a zkušeností, zakotvených v našem vědomí ("program"), která jsou odpovědná za naše pocity, myšlení i jednání, za to, jakými slovy o tom člověk mluví ("lingvistické"), jak při tom gestikuluje, nebo kam se při tom dívá...

Ty ses dostala přímo do centra dění, do USA...

Právě jsem se vrátila z pobytu na universitě v Santa Cruz,  kde jsem absolvovala seminář s pokračovateli zakladatelů NLP Judith Delozierovou a Robertem Diltzem. Na vlastní kůži jsem  si kromě jiného také vyzkoušela, jak důležité je prostředí,  ve kterém člověk žije (nebo se něco učí). V Santa Cruz to  před dvaceti lety začalo a tam také základní myšlenky NLP  i dnes nejvíce rezonují. Jakoby byly obsaženy v každém  stromu, v trávě. Věděli jsme, že právě tam to začalo,  a spoustu informací jsme vnímali jaksi podvědomě. Navíc tu hrála roli atmosféra národního přírodního parku (Red Wood Forest), cítila jsem se tam neuvěřitelně volná a snad po prvé v životě zcela sama sebou.

Co tě přivedlo k NLP?

Když o tom tak přemýšlím, bezprostředním popudem byl jeden zvláštní sen... Ale jak víme, nic není náhoda. Člověk se neustále vyvíjí a musí k určitým  informacím dozrát. Jsem nesmírně vděčná svému osudu, že jsem se přes různé "náhody" a shody okolností dostala přímo ke zdroji NLP. Mí učitelé, profesoři Diltz, Delozierová,  McDonald a Gilligan jsou nejen špičkoví odborníci, ale navíc skvělí lidé, na stejné "vlně" jako já..

Jak se ladila ta tvoje frekvence? Kdy jsi začala tušit, že svět není jen hmota a povrch?

Od malička jsem podvědomě toužila dělat něco, abych se pod ten povrch dostala.  Žila jsem se svými rodiči  v Rangúnu. A v tom cizím městě jsem poznávala některé domy, věděla jsem, kdo tam bydlí, prostě zážitky "deja vu".. Rodiče mě tenkrát vzali k psychiatrovi. Nakonec jsme si hezky popovídali a byla jsem to já, šestiletá, kdo kladl otázky. 

Jak jsem rostla, hledala jsem odpovědi porůznu - u hnutí Hare Krišna, v józe, v buddhismu, v Silvově kontrole mysli. Kdykoliv jsem ale začala pociťovat určitý dogmatismus nebo zablokování, moje přirozená potřeba mne nasměrovala jinam. Proto jsem také přestala přednášet v kurzech jiných lidí a vypracovala jsem vlastní metodu pro rozvoj mentálních schopností. Tak vznikla "Bílá záře", kurz pozitivního myšlení. Učili jsme se, jak překonávat stres, bolest, jak zkvalitnit  proces učení, rozvíjet představivost, zbavit se zlozvyků nebo  nadváhy, rozvíjet představivost, najít ztracené sebevědomí a víru ve vlastní schopnosti.  Zabývám se teď také dost intenzívně hledáním formy, jak tyto znalosti předat těm, kdo je nejvíc potřebují - dětem a dospívajícím.

Není to tím, že máš sama miminko?

Určitě. Chci svému synovi i dalším dětem ukázat možnost, jak žít tvořivě, jak používat v různých situacích vlastní představivosti, jak podpořit  přirozené synestetické, mnohasmyslové vnímání. Ráda bych časem tyto kurzy poskytovala zdarma, chci je financovat z výtěžku kurzů pro dospělé a manažery. Založila jsem také Nadaci pro zdraví dítěte...Zkrátka, chtěla bych dát dětem  dárek na celý život. Aby si napořád uchovaly hravost, schopnost upřímné radosti a nepodmíněné lásky, otevřenost k tajemství, aby zůstaly co nejblíže své přirozené a nezkreslené duchovní podstatě, ochotné ke změně, učení a vývoji. Proto jsem také zvolila za symbol své nové životní cesty znak NLP s malým dítětem v popředí. To dítě je pro mne symbol čisté a otevřené mysli a NLP je technikou, jak ji pozitivně naplnit.

Takže zpátky k NLP a do Ameriky. Jak probíhala výuka? Kolik tam bylo celkem lidí?

Výuka probíhala denně od 9 do 6 hodin jako základní školení pro lektory. Celkem tam bylo v mém kurzu asi 70 lidí, asi  120 lidí v kurzu na lektory a dalších 50 lidí na kurzu  hypnózy. Ta základní výuka probíhá ve skupinkách ve třech  lidech. Každý musí projít nejprve obecným, základním kurzem, a potom  si může vybrat specializovaný kurz (např. manažerský,  léčitelský, hypnóza). Pokračovat pak člověk může v kurzu na  lektora.

To byl tvůj případ? Musel to být velmi náročný pobyt. Šlo ti to?

Byli jsme pořád spolu, večer si povídali, procházeli vším, co  jsme se učili. Já jsem už četla nějaké knížky, takže  jsem ten obrovský nápor informací zvládla. Navíc mne skvěle přijali. Česká republika je pro ně dost exotická země, já jsem přijela na poslední chvíli, se spoustou zavazadel, bez peněz v hotovosti. Dostala jsem možnost projít výukou rychleji a intenzívněji, než ostatní. Na konci každého kurzu byly, k mému zděšení, dvoudenní  zkoušky - písemné testy a praktické zkoušky z technik, jak  člověk dokáže pracovat s klientem. Zkoušeného přitom sledují čtyři jiní lektoři. Nejprve jsem se hodně bála, ale když to  skončilo, říkala jsem si, že takhle příjemné zkoušky jsem  v životě nezažila. Za celý kurz jsem se nenaučila tolik, jako za ty dva dny zkoušek. Tam ti nedají známku, ale pomáhají ti  najít, co ještě neumíš a naučí tě to. Ta zkouška končí tak, že člověku nakonec řeknou, co všechno  udělal špatně, a prozradí všechna správná řešení. A pak se ho zeptají znovu.

 A co dál? Založila jsi u nás Institut pro NLP, chystáš nové kurzy, budeš vydávat knihu. O čem to celé bude?

Začínáme v České republice od nuly, první kurzy budou tedy úvodní, čtyřdenní. Chci lidem nabídnout především zkušenost a zážitek. Pomoci jim využívat a víc rozvinout vlastní potenciál, rozšířit kapacitu vědomí, usnadnit komunikaci s druhými. Přinést efektivní techniky, použitelné např. v oblasti vzdělání, obchodu, terapie...

Můžeš být konkrétnější?

Dobře. Dám ti tedy jakousi úvodní lekci...


Home
Richard Heinberg: Pocit místa | O feng šui s čínským mistrem | Chaos, James Gleick | Louis Charpentier: Mystérium katedrály v Chartres | Labyrint Pouť k duši | Boris Merhaut: Dobrovolná skromnost | Starobylé chrámy a moderní kosmologie | Všechno, co potřebujete vědět  najdete v NLP | Hypnotická regresivní terapie | Sogjal Rinpoche: Tibetská kniha o životě a smrti | Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy | Zenové příběhy a kóany | Hudbou a tancem k pramenům | Posvátný čas, posvátné místo