Home

Číslo 0

 

Hypnotická regresivní terapie

PhDr. Nowaková vystudovala psychologii, a před dvaceti pěti lety se ve Švýcarsku seznámila s hypnotickou regresivní terapií. Pořádá své semináře a kurzy, učí i NLP.

Už Aristoteles prohlásil, že prvotním hybatelem Vesmíru je myšlenka. Vyjdeme-li z předpokladu, že Vesmír má v sobě nějakým způsobem vepsáno Vše, a že v jedné jeho části je zaneseny všechny záznamy, které se nás týkají, ať v tomto, či v minulých životech, pak je nanejvýš jasné, že se se svou hmotnou životní orientací prohřešujeme svému poslání. Člověk však zatím není schopen použít vše, co je mu k dispozici. Mnohdy z oné vesmírné databanky čerpá, ale neuvědoměle. Naše podvědomí funguje jako cenzor a ochránce a v mnoha případech nám naše poznání odepírá. Jakmile si ale uvědomíme, že můžeme poznat sami sebe, otevíráme cestu svému poznání i duchovnímu zrání. Vždyť i teoretická a jaderná fyzika potvrdily, že rozbijeme-li atom, zůstane jen čistá energie.

Někteří lidé netuší, a snad ani nechtějí zjistit, že existuje také něco mimo ně a jejich fyzická těla. Jiní tuší neznámé, ale jsou nespokojeni, protože nemohou nalézt, co hledají. Nejsou schopni opustit zavedený způsob života a vnímání reality. Někteří lidé již ale začínají svou duchovní podstatu a propojenost s Vesmírem zjišťovat a vyvozují z tohoto poznání morální důsledky. Vědí, že zde platí zákon karmy a nemíní dělat další dluhy. Teorie reinkarnace hovoří o cestě k poznání a různých úrovních pochopení.

Při regresivní hypnóze, jakémsi vědomém pátrání v podvědomí, je možno jaksi "otevřít" záznam, uložený v podvědomí, a pohybovat se v čase minulých životů. Ukazuje se, že člověk v tomto stavu není schopen lhát. Někdy se dokonce dají ověřit historická data a detaily. Často např. vyplyne najevo, že pracujeme ve stále stejné profesi právě proto, že děláme stále stejnou chybu. Jindy se odhalí neuvěřitelná vnímavost plodu na matčin psychický stav v době těhotenství: nenarozené dítě s matkou prožívá všechny její radosti, deprese i pocity utrpení a dokonce i myšlenky (protože i myšlenka je energie). Takto odkryté záznamy z podvědomí pak lze vědomě zpracovávat, pochopit "karmické" dluhy a současné potíže.

Možná je k nám Vesmírný řád neskutečně laskavý a chová se k nám jako k žáčkům v první třídě: dává nám možnost naše chyby napravit. Proto se na Zem vracíme. Člověk, který projde hypnotickou regresní terapií dokáže vnímat hlouběji, šířeji, v souvislostech. Chápe smysl utrpení jako určitý karmický dluh i vklad do budoucna.


Home
Richard Heinberg: Pocit místa | O feng šui s čínským mistrem | Chaos, James Gleick | Louis Charpentier: Mystérium katedrály v Chartres | Labyrint Pouť k duši | Boris Merhaut: Dobrovolná skromnost | Starobylé chrámy a moderní kosmologie | Všechno, co potřebujete vědět  najdete v NLP | Hypnotická regresivní terapie | Sogjal Rinpoche: Tibetská kniha o životě a smrti | Posvátná geometrie aneb zrození hvězdy | Zenové příběhy a kóany | Hudbou a tancem k pramenům | Posvátný čas, posvátné místo